Centrum Historii Politechniki Białostockiej

Bożena Koszel-Pleskaczuk

Abstrakt

The History Center of the University of Technology in Białystok

A long-standing process of establishing a museum at the University of Technology in Bialystok was successfully concluded in November 2017, when the History Centre of the University of Technology in Bialystok was founded. The History Centre is a place collecting exhibits relevant to the university’s history and technological development throughout the years. Another purpose of the Centre is to enhance the University’s prestige by various didactic and promotional activities.

Słowa kluczowe: Centrum Historii, Politechnika Białostocka, historia techniki i inżynierii, edukacja , History Centre, the University of Technology in Bialystok, technology and technique history, education
References

Affelt W., Dziedzictwo techniki, jego różnorodność i wartości, „Kurier Konserwatorski” 2009, nr 5.

Archiwum Uczelniane i Centrum Historii Politechniki Białostockiej.

Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, https://rm.coe.int/1680083746 [dostęp: 14.08.2018].

The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites, https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=efsp_pub_articles [dostęp: 14.08.2018].

Kominek M., Zaczęło się od fonografu…, Warszawa 1986.

Międzynarodowa karta konserwacji i restauracji zabytków i miejsc zabytkowych; postanowienia i uchwały II Międzynarodowego Kongresu Architektów i Techników Zabytków w Wenecji w 1964 roku, http://www.ochrona.zabytki.lodz.pl/data/other/karta_wenecka.pdf [dostęp: 14.08.2018].

Naukowe pasje niezwykłych ludzi: Kolekcjoner skarbów, http://platontv.pl/exp?page=1&expression=naukowe+pasje&id=5957 [dostęp: 20.03.2018].

Odkrywcy Diamentów. Wspieramy zdolną młodzież, http://odkrywcydiamentow.com.pl/diamenty/stypendysci/ [dostęp: 31.03.2018].

Spis dokumentów i materiałów spisanych w Katedrze Elektrotechniki i Metrologii – materiały zgromadzone przez Mirosława Bujanowskiego, 21.02.2018.

Wojnar I., Trzy wymiary estetycznej samowiedzy człowieka, „Sztuka i Filozofia” 1994, nr 8.