Profesorowie Uniwersytetu Rolniczego i ich twórczość pozazawodowa

Danuta Gajewska

Abstrakt

Professors of the University of Agriculture in Kraków and their non-professional work

The University of Agriculture is a technical school. Our Professors have unquestionable successes in the fields of sciences they specialise in. What is worth mentioning, is that some of them also show great talents in the area of humanities as authors of literary works, both poetry and prose. This paper discusses the profiles of three deceased ‘technical humanities scientists’: Professor Stefan Myczkowski, PhD., Professor Leszek Czuchajowski, PhD. Eng., and Professor Jan Koteja, PhD. Eng. All three professors represented the World War II generation: “the dark night of occupation”3 was the time of Myczkowski and Czuchajowski’s youth and Koteja’s young adolescence. Some of them did not live through the end of the Polish People’s Republic to see the political transformation.

Słowa kluczowe: v , the University of Agriculture in Kraków, the Professors of the University of Agriculture
References

Biogram Leszka Czuchajowskiego, Strona Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie, http://www.sppkrakow.pl/czlonkowie/leszek-czuchajowski/ [dostęp: 3.12.2017].

Czuchajowski L., Świat według Józefa Dzioby, Warszawa 2009.

Kapusta A., 1981. Rok Niepełnosprawnych. O inkluzji według Jana Kotei, „Biuletyn Biura ds.Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, nr 3, s. 20–30.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 1994.

Koteja J., 1981. Rok Niepełnosprawnych, Koteja A., Nagietki Taty, Kraków 2008.

Myczkowski S., Człowiek, przyroda, cywilizacja. Kształtowanie zasobów przyrody oraz biosfery, Warszawa 1976.

Myczkowski Z., Wspomnienie o Ojcu, „Biuletyn okolicznościowy wydany przez Gimnazjum im. Profesora Stefana Myczkowskiego w Czarnej z okazji 10-lecia nadania imienia i sztandaru”, http://docplayer.pl/5204546-Biuletyn-okolicznosciowy-wydany-przez-gimnazjum-im-prof-stefana-myczkowskiego-w-czarnej-z-okazji-10-lecia-nadania-imienia-i-sztandaru.html [dostęp: 11.12.2017].

Profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Rolniczej, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1953–2013, red. J. Bieniek, E. Korostyńska, I. Pisiewicz, t. 1 i 2, Kraków 2013.

Radwańska-Paryska Z., Stefan Myczkowski: wspomnienie; ZRP. Materiały do wydanych, maszynopisy i rękopisy prac, artykułów i notatek drukowanych 1971–1990 [11], Digital Library of Małopolska, http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=81400&from=publication [dostęp: 13.12.2017].