Muzeum uczelniane: muzeum idei/ muzeum rzeczy

Marcin Chrzanowski

Abstrakt

The university museum: the museum of ideas/ the museum of objects

In this paper, the author discusses the role and tasks of university museums based on the experiences of the Cracow University of Technology founded in 2004. The issue identified in the title, regarding the participation of ideas and objects in the activity of university museums has been presented from the angle of cultural anthropology which, aside from material and non-material culture, distinguishes social culture as well. This is the field where both the university’s and the museum’s educational and scientific initiatives are carried out, which requires merging the missions of both institutions. Applying the category of ‘science’ to the cultural background allows the adjustment of the university museum’s profile and its activity capabilities to many different types of universities.

Słowa kluczowe: muzeum, muzeum uczelniane, misja muzeum, antropologia kulturowa, dziedzictwo, tożsamość, idee, rzeczy, myśli, emocje , museum, university museum, museum’s mission, cultural anthropology, heritage, identity, ideas, objects, thoughts, emotions
References

Damasio A., Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, przeł. M. Karpiński, wyd. 2, Poznań 2015.

Dziedzictwo akademickiego Lwowa na Politechnice Krakowskiej, red. M. Chrzanowski, „Zeszyty Historyczne Muzeum PK” 2017, z. 1 (1).

Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Kraków 2008.

Idziak W., Współczesne tendencje w muzealnictwie, Koszalin, 13 listopada 2003, http://muzeoblog.org/files/W_Idziak_Wspolczesne_tendencje.pdf [dostęp: 12.03.2018].

„Jaka technika? Jacy inżynierowie?”, L. Peters rozmawia z K. Furtakiem, „Nasza Politechnika” maj 2017, nr 5 (165).

Muzea, muzealia, muzealnicy. Ważne rozmowy, red. P. Jaskanis, seria Muzeologia, t. 14, Kraków 2016.

Olsen B., W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, Warszawa 2013.

Politechnika Krakowska 1946–1976, red. S. Weiss, Kraków 1976.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 1945–1995, red. W. Muszyński, Kraków 1976.

Pomian K., Muzea i narody w Europie Środkowej. Przed pierwszą wojną światową, Warszawa 2016.

Rostworowski M., Polaków portret własny [w:] Polaków portret własny, Kraków 1979.

Waltoś S., Na tropach Doktora Faustusa i inne szkice, Warszawa 2004.

Wilk P., Muzea – przyszłość świata, „Tygodnik Powszechny” 2014, nr 13.

Wulf A., Człowiek, który zrozumiał naturę. Nowy świat Alexandra von Humboldta, Poznań 2017.

Żygulski Z. jun., Dzieje zbiorów puławskich. Świątynia Sybilli i Domek Gotycki, Kraków 2009.

Żygulski Z. jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

 

Źródła internetowe

http://muzeauczelniane.pl/o-smu/

http://muzeoblog.org/files/W_Idziak_Wspolczesne_tendencje.pdf

http://nimoz.pl/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071360956

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=25696

http://www.kongreskultury.pl/title,Raport_o_muzeach,pid,137.html

http://www.muzeum.pk.edu.pl/

http://www.uj.edu.pl/struktura/muzea

http://www.unibo.it/en/university/campuses-and-structures/university-museum-system-sma

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzea_w_Krakowie#Ekomuzea

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzea_w_Polsce

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Aleksandryjskie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sybilla_(mitologia)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuki_wyzwolone

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uczelnie_publiczne_w_Polsce#Kraków

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uczelnie_w_Polsce

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=104&lang=pl

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.