Późnoantyczne tkaniny jedwabne z Achmim w zbiorach muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Anna Głowa

Abstrakt

Late Antique silk fabrics from Akhmim in the collection of the Jagiellonian University in Krakow

The paper presents so-far unpublished fragments of Late Antique silk fabrics in the Jagiellonian University Museum (MUJ). According to the archival documentation they derive from the collection of the Alsatian archaeologist, Robert Forrer (1866–1947), who was one of the pioneering collectors and dealers in Late Antique textiles from Egypt. Silks in the MUJ belong to the group of “Zachariasstoffe”, said to be found in Akhmim in Upper Egypt. Parallel fragments can be found in many European and American museums.

Słowa kluczowe: Late Antique textiles from Egypt, silk, “Zachariasstoffe”, Akhmim, Robert Forrer / późnoantyczne tkaniny z Egiptu, jedwab, „Zachariasstoffe”, Achmim, Robert Forrer

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.