Opuscula Musealia,Volume 26 (2019), Volume 26

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
Rok wydania: 2020

Na okładce: Sfera armilarna, nabyta przez Salvatore Dal Negro w latach 20. XIX wieku. Muzeum Historii Fizyki, Uniwersytet w Padwie. Fot. F. Zannini

Słowa kluczowe: Jędrzej Śniadecki, historia medycyny, teoria życia, patologia, medycyna kliniczna / Jędrzej Śniadecki, history of medicine, theory of life, pathology, clinical medicine, podręcznik chemii, Antoine Lavoisier, Antoine François Fourcroy, Justus Liebig, kwasy, spalanie, pierwiastki, pierwiastki promieniste, cieplik, Wilno, Uniwersytet Wileński, nomenklatura chemiczna, powinowactwo, west (vestium), ruten / Jędrzej Śniadecki, chemistry textbook, acid, combustion, chemical elements, radial elements, caloric, Vilnius, Vilnius University, chemical terminology, affinity, vestium, ruthenium, historia farmacji, historia chemii / Jędrzej Śniadecki, history of pharmacy, history of chemistry, 250. rocznica urodzin, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego / Jędrzej Śniadecki, 250 birthday, 61st Scientific Meeting of the Polish Chemical Society, pamiątki po Jędrzeju Śniadeckim, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bołtupie / Jędrzej Śniadecki, objects related to Jędrzej Śniadecki, Jagiellonian University Museum, Bołtupie, szabla, broń biała, militaria, bronioznawstwo, muzealnictwo, kolekcjonerstwo / sabre, cold weapons, military items, hoplology, museology, art collecting, późnoantyczne tkaniny z Egiptu, jedwab, „Zachariasstoffe”, Achmim, Robert Forrer / Late Antique textiles from Egypt, silk, “Zachariasstoffe”, Akhmim, Robert Forrer, model woskowy, Christopher von Rad I, Balthasar Hößlin (Hösslin), srebrne antependium z Augsburga, Jan Wawrzyniec Wodzicki, Abraham II Drentwett, złota figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Rad & Hößlin / wax model, silver antependium from Augsburg, gold statue of Madonna and Child, Rad & Hößlin, museum, museum collections, exhibit, description of the exhibit, label / muzeum, kolekcje muzealne, eksponat muzealny, opis eksponatu muzealnego, etykieta muzealna, scientific instruments from 16th to 21st century, teaching and research devices, circulation of knowledge, physics, astronomy / instrumenty naukowe od XVI do XXI wieku, przyrządy dydaktyczne i badawcze, obieg wiedzy, fizyka, astronomia, globalisation, new museology, constructivism, local identity, museum education / globalizacja, nowa muzeologia, konstruktywizm, tożsamość lokalna, edukacja muzealna, muzea medyczne, ścieżka muzealna, Uniwersytet Medyczny Wrocław / medical museums, museum path, Wrocław Medical University, konserwacja, mokre preparaty / conservation, medical museums, wet exhibits

Artykuły pokonferencyjne: Jędrzej Śniadecki i jego dziedzictwo. Sesja Nadzwyczajna podczas 61. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Sortuj według

Medycyna w ujęciu Jędrzeja Śniadeckiego

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 7-19
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.001.10994

Chemia Jędrzeja Śniadeckiego

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 21-34
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.002.10995

Krakowskie pamiątki po Jędrzeju Śniadeckim

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 51-57
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.005.10998

Związki Jędrzeja Śniadeckiego z farmacją

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 35-44
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.003.10996

Jędrzej Śniadecki i jego dziedzictwo. Sesja Nadzwyczajna podczas 61. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 45-49
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.004.10997

Miscellanea

Szable w kontekście badań nad bronią dawną – przyczynek do dziejów bronioznawstwa polskiego

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 59-81
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.006.10999

Późnoantyczne tkaniny jedwabne z Achmim w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 83-99
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.007.11000

Mokre preparaty muzealne – konserwacja i receptury

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 191-198
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.013.11006

Between an object and a tale: Strategies of local narratives construction in semi-peripheral museums

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 173-182
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.011.11004

The Physics Cabinet of the University of Padua. At the crossroads between Veneto and Europe

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 157-172
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.010.11003

Analysis of museum labels description

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 143-156
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.009.11002

Plany ścieżki muzealnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 183-190
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.012.11005

„Porachowanie z Panem Auszpurczaninem”. Specyfikacje kosztów wykonania złotej figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem i argenterii z fundacji Jana Wawrzyńca Wodzickiego dla kościoła Mariackiego w Krakowie oraz historia tych zabytków

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 101-141
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.008.11001