Zastosowanie lecznicze i kosmetyczne wody różanej według dziewiętnastowiecznej literatury farmaceutycznej oraz medycznej

Krzysztof Koniewicz

Abstrakt

Medicinal and cosmetic uses of rose water according to 19th century pharmaceutical and medical literature

Floral water, also called hydrolate, is a secondary product of the distillation process of aromatic plants. In the Middle Ages, rose hydrolate, according to medical advice of the time, protected against plague spread by ‘miasma’. In nineteenth-century medical and cosmetic applications, rose water was often used as an aromatic and soothing ingredient, forming a base while giving the product the right consistency. It was also the main ingredient in eye medications (in Latin: Collyrium), anti-inflammatory ointments and cosmetic products, including perfumes, aromatic waters, nourishing creams, lubricating pomades and numerous fragrances. In the 19th century medical and pharmaceutical literature, rose water was seen as a mainly aromatic substance which added a pleasant fragrance to medicines and cosmetics. The aim of this article is to compare the recipes for medicines and cosmetics containing rose water from 19th-century apothecary’s manuscripts in the library of the Pharmacy Museum of the Jagiellonian University Medical College with the medical and pharmaceutical literature of the period.

Słowa kluczowe: woda różana, historia farmacji, historia medycyny, medycyna naturalna, XIX wieku
References

Aleksego Pedemontana Księgi Ośmory, o Tajemnych a Skrytych Lekarstwiech, przeł. M. Siennik, Kraków 1568.

Archiwum Muzeum Farmacji UJ CM, teka nr 647: „Ryl Aptekarska Rodzina”.

Bela Z., O starożytnych antidotach, złotych pigułkach i innych sprawach związanych z historią farmacji, Kraków 2013.

Bela Z., Od magii przez alchemię do chemioterapii. Wykłady z cyklu Artes Liberales, Kraków 2018.

British pharmacopoeia: Published under the direction of the General Council of Medical Education and Registration of the United Kingdom, London 1864.

Cooper S., A Dictionary of practical surgery: Comprehending all the most interesting improvements, third edition, London 1818.

Dugan H., The ephemeral history of perfume, scent and sense in Early Modern England, Baltimore 2011.

Dunglison R., Medical lexicon: A dictionary of medical science, Philadelphia 1865.

Farmakopea Rosyjska, Wydana na Zlecenie Władzy Najwyższej przez Radę Medyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, wyd. II, Sankt Petersburg 1871.

Figuier L., Historyja Roślin, t. 1, Warszawa 1871.

Geiger P.L., Mohr C.F., Pharmacopoea Universalis, Heidelbergae 1845.

Giovanni P., Ambrosioni F., Guida Nella Visita Delle Spezierie e Principalmente Nell’esame Della Purezza e Bonta Dei Medicinali Ossia Manuale, vol. II, Pavia 1833.

Hager H., Manuale pharmaceuticum seu promptuarium, Lesnae 1861.

Hager H., Pharmacopoea recentiores, Anglica, Gallica, Germaniae, Helvetica, Russiae, inter se collatae: Supplementum manualis pharmaceutici hageri, Vratislaviae 1869.

Hildegarda z Bingen, Physica. Uzdrawiające dzieło stworzenia – naturalna siła oddziaływania rzeczy, przeł. E. Panek, Legnica 2014.

Khare C.P., Indian medicinal plants: An illustrated dictionary with 215 pictures of crude herbs, New York 2007.

Manuało numerze sygnatury 1721, zbiory biblioteki Muzeum Farmacji UJ CM.

Manuało numerze sygnatury 7667, zbiory biblioteki Muzeum Farmacji UJ CM.

Manuało numerze sygnatury 7668, zbiory biblioteki Muzeum Farmacji UJ CM.

Pharmacopoea Austriaca, editio quinta, Viennae 1855.

Pharmacopoeia Regni Poloniae Auctoritate Ministerii Administrationis Rerum Internarum et Disciplinae Publicae, Consilio Supremo Sanitatis, Typographia Juxta Novolipium Nro 646, Varsoviae 1817.

Prioreschi P., A History of medicine, vol. 5: Medieval medicine, Omaha 2003.

Rembieliński R., Historia farmacji, Warszawa 1963.

Siennik M., Herbarz, to jest ziół tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie, co za moc mają, a jako ich używać, tak ku przestrzeżeniu zdrowia ludzkiego, jako ku uzdrowieniu rozmaitych chorób, teraz nowo wedle herbarzów dzisiejszego wieku i innych zacnych medyków poprawiony. Przydano Aleksego Pedemontana Tajemnice księgi ośmiory o tajemnych a skrytych lekarstwiech, przy czym dosyć misternych a trafnych rzeczy i doświadczonych mieć będziesz, Kraków 1568.

Squire P., A Companion to the British pharmacopoeia: Comparing the strength of the various preparations with those of the London, Edinburgh, and Dublin, United States, and other foreign pharmacopoeias, third edition, London 1866.

Thomson A.T., The London dispensatory: A practical synopsis of materia medica, pharmacy and therapeutics, fourth edition, London 1826.

Trapp J., Farmakognozya, t. I: Farmakognozya Królestwa Roślinnego, Warszawa 1869.

Tucker A.O., DeBaggio T., The encyclopedia of herbs: A comprehensive reference to herbs of flavor and fragrance, Portland 2009.

Vican P., Olejki eteryczne. 65 roślin leczniczych. Aromaterapia, kąpiele, zawijania, nacierania, napary, przeł. J. Aleksandrowicz, Warszawa 2010.

Wendta J., Materya Lekarska Krótko Zebrana Zastosowana do Użytku Praktycznego i Wykładów Uniwersyteckich, Warszawa 1842.

Wiorogórski L., Zajączkowski G., Lexicon synonymorum pharmaceuticorum in linguis: Latina, germanica, gallica, anglica, polonica et rossica in quo de 7000 medicamentis is res agitur, Warszawa 1892–1918.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.