Instrukcje dla autorów

PROCEDURA DLA AUTORÓW

1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron znormalizowanego tekstu ( 21 600 znaków ze spacjami).

2. Fotografie – do 10 fotografii (do wyboru przez redakcję, pliki typu JPEG, rozdzielczość min. 300 dpi, nośnik zalecany – płyta CD lub DVD, opisana nazwiskiem autora i tytułem artykułu należy przesłać na adres: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Redakcja „Opuscula Musealia” , ul. Jagiellońska 15, 31-010 Kraków) . W tekście powinny być zaznaczone miejsca, do których odnoszą się ilustracje.

3. Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu krótkiego (do 1800 znaków) streszczenia w jęz. polskim do przetłumaczenia na jęz. angielski (lub opcjonalnie w jęz. polskim i angielskim), kluczowych słów z artykułu.

4. Do artykułu należy dołączyć oświadczenie, że

a) tekst nie był dotąd publikowany ani nie został skierowany do druku w innym wydawnictwie)
b) tekst jest wynikiem własnej pracy
c) w przypadku artykułu pisanego wspólnie z innym autorem - stosunek procentowy udziału każdego z autorów.

6. Teksty artykułów, streszczenia i podpisów pod ilustracje można wysłać pocztą elektroniczną w pliku MS Word na adres redakcji: opuscula.musealia@uj.edu.pl

7. Autor powinien podać do kontaktu nr telefonu i adres e-mail.

Ostateczna decyzja co do publikacji materiałów nie zamówionych należy do Kolegium Redakcyjnego „Opuscula Musealia”