Kontakt z redakcją

OPUSCULA MUSEALIA
Czasopismo Muzeologiczne
ul. Jagiellońska 15
31-010 Kraków

SEKRETARZ REDAKCJI
Maria Natalia Gajek
tel. 012 663 15 67
e-mail: opuscula.musealia@uj.edu.pl