Lista recenzentów współpracujących

Recenzenci w 2021 roku: 

Prof. dr hab. Anita Magowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Dariusz Markowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. prof. PAN Iwona Arabas, Polska Akademia Nauk w Warszawie
Dr hab. prof. ASP w Warszawie Dorota Folga-Januszewska, Muzeum w Wilanowie
Dr hab. prof. UAM Katarzyna Krzak-Weiss, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Bożena Płonka-Syroka, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dr hab. Waldemar Spallek, Uniwersytet Wrocławski
Dr Bożena Kostuch, Muzeum Narodowe w Krakowie
Dr Dominik Porczyński, Uniwersytet Rzeszowski
Dr Magdalena Śniegulska-Gomuła, Muzeum Narodowe w Kielcach
Dr Dariusz Wilk, Uniwersytet Jagielloński

 

Recenzenci w 2020 roku:

Dr hab. Iwona Arabas prof. PAN, Instytut Nauki PAN w Warszawie
Dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Prof. Dr hab. Ludwik Frey, Instytut Botaniki PAN w Krakowie
Prof. dr hab. Anita Magowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Prof. Dr hab. Mariusz Mielczarek, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi
Dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska prof. UMK
Dr hab. Tomasz de Rosset prof. UMK w Toruniu
Prof. dr hab. Krystyna Towpasz, em. pracownik UJ
Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Instytut Historii Nauki w Warszawie
Dr hab. Ewa Wyka prof. PAN w Warszawie, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
Dr Urszula Bęczkowska, Uniwersytet Jagielloński
Dr Maciej Kluza, Uniwersytet Jagielloński
Dr Kyryło Myzgin, Uniwersytet w Charkowie, Ukraina
Dr Karolina Zawada, UMK w Toruniu

 

Recenzenci w 2019 roku:

Dr hab. Agnieszka Bender,  prof. Uniwersytetu Kardynała S.Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Paulo Brenni, Istituto e Museo di Storia della Scienza, Florencja
Dr Jan Dolák, Comenius University, Bratysława
Dr Antoni Romuald Chodyński, Muzeum Zamkowe w Malborku
Dr Roland Dobosz, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Prof. dr hab. Marian Głosek, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Hanna Gulińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Aleksandra Kajdańska, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, oddz. w Gdańsku
Dr hab. Przemysław Kisiel, prof. Uniwersytete Ekonomiczny w Krakowie 
Dr Katarzyna Kopeć, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Dr hab. Hubert Kowalski, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Anna Lemańska,  Uniwersytet Kardynała S.Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Anita Magowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Dr Magdalena Muskała, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dr hab. Michał Myśliński,  prof. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Dr hab, Anna Trojanowska. prof. Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Bożena Urbanek, Instytut Historii Nauki PAN
Dr hab. Michał Woźniak, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Recenzenci w 2018 roku:

Prof. dr hab. Andrzej Borowski, Polska Akademia Umiejętności
Prof. dr hab. Ludwik Frey, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Grażyna Korpal, Akademia  Sztuk Pięknych w Krakowie
Prof. dr hab. Wojciech Kowalski, Politechnika Śląska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Prof. dr hab. Emil Orzechowski, Polska Akademia Umiejętności
Prof. dr hab. med. Witold Pepiński, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof. dr hab. Krystyna Towpasz, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum w Wilanowie
Dr hab. Alicja Kulecka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Michał Myśliński, prof. Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dr hab. Tadeusz Bernatowicz, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Zenon Piech, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. Anna Sieradzka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr  hab. Ryszard Szmydki, prof. Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
Dr hab. Tomasz Bajda Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. Łukasz Gaweł, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Zofia Kaszowska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Dr hab. med. Tomasz Konopka, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Dorota Sieroń-Gałusek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Recenzenci w 2017 roku:

Prof. dr hab. Andrzej Borowski, Polska Akademia Umiejętności
Prof. dr hab. Ludwik Frey, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Grażyna Korpal, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Prof. dr hab. Wojciech Kowalski, Politechnika Śląska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Prof. dr hab. Emil Orzechowski, Polska Akademia Umiejętności
Prof. dr hab. med. Witold Pepiński, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof. dr hab. Krystyna Towpasz, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum w Wilanowie
Dr hab. Alicja Kulecka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Michał Myśliński, prof. Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Dr hab. Tadeusz Bernatowicz, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Zenon Piech, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dr hab. Anna Sieradzka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Ryszard Szmydki, prof. Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
Dr hab. Tomasz Bajda Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. Łukasz Gaweł, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Zofia Kaszowska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Dr hab. med. Tomasz Konopka, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Dorota Sieroń-Gałusek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 

Recenzenci w 2016 roku:

Prof. dr hab. Ludwik Frey, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska - Jurczak, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr Dušanka Krajnović, Uniwersytet w Belgradzie
Prof. dr Olivier Lafont, Uniwersytet w Rouen, Prezes International Society of the History of Pharmacy
Prof. dr hab. Witold Pepiński, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof. dr hab. Halina Lichocka, Instytut Historii Nauki PAN
Prof. dr hab. Krystyna Towpasz, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Bożena Urbanek, Instytut Historii Nauki PAN
dr hab. inż. Justyna Bauza- Kaszewska, Uniwersytet Techniczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy
dr hab. Ryszard Gryglewski, Uniwersytet Jagiellonski
dr hab. prof. UM Anita Magowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Anna Marek, Instytut Historii Nauki PAN
dr hab. prof. UR Andrzej Pelisiak, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. prof. UR Andrzej Rozwałka, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Prof. UMK Tomasz de Rosset, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Anna Trojanowska, Instytut Historii Nauki PAN
dr Magdalena Grossmann, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr Anna Niesler, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
doc.dr Halil Tekiner, Erciyes University School of Pharmacy, Kayseri Turcja


Rcenzenci w 2015 roku:

prof. dr hab. Kalina Bartnicka, Instytut Historii Nauki PAN
prof. dr Claire Gervais, Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria
prof. dr hab. Grażyna Korpal, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz, Instytut Fizyki PAN
prof. dr hab. Wiesława Sikora, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. dr hab. Piotr Targowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN, Instytut Historii Nauki PAN
dr hab. Marta Lempart-Geratowska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
dr hab. Zofia Kaszowska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
dr hab. Andrzej Rozwałka, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
dr hab. Bożena Płonka-Syroka, prof. PAN, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN, Instytut Historii Nauki PAN
dr hab. Anna Sieradzka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Marek Zgórniak, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Magdalena Iwanicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Anna Straszewska, Instytut Sztuki PAN
 

Recenzenci w latach poprzednich:

Prof. dr hab. Florian Domka, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, prac. emerytowany, ostatnia afiliacja
Prof. dr hab. Julian Dybiec, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie
Prof. dr hab. Dorota Folga - Januszewska, Uniwersytet Kardynała S.Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Marian Głosek, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Grażyna Korpal, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Roman Mierzecki, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Zenon Roskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Tomasz de Rosset, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, PAN, Kraków
Prof. dr hab. Jadwiga Wyszyńska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Dr hab. Iwona Arabas, profesor PAN, Warszawa
Dr hab. Katarzyna Dormus, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab. Kazimierz Kuczman, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Dr hab. Zofia Kaszowska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Dr hab. Bogusław Krasnowolski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab. Elżbieta Pilecka, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Dr. hab. Bożena Plonka - Syroka, profesor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dr hab. Anna Sieradzka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Dr. hab. Mirosław Supruniuk, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Dr Marcin Górecki - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Dr Grażyna Liczbińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu