Opuscula Musealia

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek

Opuscula Musealia są rocznikiem o zasięgu międzynarodowym, wydawanym od 1986 r. przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Czasopismo zawiera artykuły oraz rozprawy naukowe z zakresu historii uniwersytetów w Polsce i na świecie, muzeów uniwersyteckich, ich kolekcji sztuki i kolekcji dydaktycznych, a także szeroko pojętych zagadnień muzeologicznych. Teksty publikowane są w języku polskim oraz w językach kongresowych (angielskim, niemieckim i francuskim).

ISSN 0239-9989
e-ISSN 2084-3852
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Muzeum UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
Opublikowano online: 2020

Artykuły pokonferencyjne: Jędrzej Śniadecki i jego dziedzictwo. Sesja Nadzwyczajna podczas 61. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Sortuj według

Medycyna w ujęciu Jędrzeja Śniadeckiego

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 7-19
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.001.10994

Chemia Jędrzeja Śniadeckiego

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 21-34
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.002.10995

Związki Jędrzeja Śniadeckiego z farmacją

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 35-44
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.003.10996

Jędrzej Śniadecki i jego dziedzictwo. Sesja Nadzwyczajna podczas 61. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 45-49
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.004.10997

Krakowskie pamiątki po Jędrzeju Śniadeckim

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 51-57
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.005.10998

Miscellanea

Szable w kontekście badań nad bronią dawną – przyczynek do dziejów bronioznawstwa polskiego

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 59-81
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.006.10999

Późnoantyczne tkaniny jedwabne z Achmim w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 83-99
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.007.11000

„Porachowanie z Panem Auszpurczaninem”. Specyfikacje kosztów wykonania złotej figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem i argenterii z fundacji Jana Wawrzyńca Wodzickiego dla kościoła Mariackiego w Krakowie oraz historia tych zabytków

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 101-141
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.008.11001

Analysis of museum labels description

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 143-156
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.009.11002

The Physics Cabinet of the University of Padua. At the crossroads between Veneto and Europe

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 157-172
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.010.11003

Between an object and a tale: Strategies of local narratives construction in semi-peripheral museums

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 173-182
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.011.11004

Plany ścieżki muzealnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 183-190
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.012.11005

Mokre preparaty muzealne – konserwacja i receptury

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26, s. 191-198
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.013.11006