Przegląd Archiwalno-Historyczny

Redaktor naczelny: Krzysztof Stryjkowski
Redaktor prowadzący: Zuzanna Jaśkowska-Józefiak
Sekretarz redakcji: Piotr Józefiak

„Przegląd Archiwalno-Historyczny” jest czasopismem wydawanym wspólnie przez Wydział Historii UAM oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu od 2014 r. Rocznik jest kontynuacją wydawanego w latach 1993–2013 „Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego”. Pod obecną nazwą, trafniej obrazującą poruszaną w czasopiśmie tematykę, ukazuje się nieprzerwanie od 2014 r. i posiada utrwaloną pozycję na rynku wydawniczym. Mamy nadzieję, że rocznik stanie się znakomitym forum wymiany doświadczeń naukowych dla wszystkich nurtów badań nad przeszłością, głęboko zakorzenionych w źródłach i miejscach ich przechowywania.

ISSN 2391-890X
e-ISSN 2720-4774
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Archiwum Państwowe w Poznaniu; Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII

Redaktor naczelny: Krzysztof Stryjkowski
Redaktor prowadzący: Zuzanna Jaśkowska-Józefiak
Sekretarz redakcji: Piotr Józefiak
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Losy zakonników i zakonnic z klasztorów skasowanych w Wielkim Księstwie Poznańskim (do 1841 r.)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 7-27
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.001.15306

Wokół recepcji Łukasińskiego Szymona Askenazego

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 29-53
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.002.15307

Życie i działalność Ludwika i Heleny Stolarzewiczów na tle życia literackiego i naukowego Łodzi w okresie międzywojennym

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 55-77
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.003.15308

Żydowskie gminy wyznaniowe pogranicza Wielkopolski i Pałuk w okresie komasacji (1932–1939)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 79-99
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.004.15309

Odbudowa administracji gminnej w Wielkopolsce po II wojnie światowej — uwarunkowania, kadry i biurowość

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 101-115
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.005.15310

Młodzież przeciwko zniewoleniu. Opór społeczny i działalność konspiracyjna wśród młodzieży szkolnej w okresie stalinowskim w świetle wybranych przykładów z różnych części Wielkopolski

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 117-138
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.006.15311

Służba archiwalna Polskich Sił Powietrznych w latach II wojny światowej

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 139-163
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.007.15312

Archiwum Państwowe w Poznaniu w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 165-181
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.008.15313

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Nieco nowego światła na niektóre z najstarszych dokumentów placówki joannitów w Poznaniu

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 183-187
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.009.15314

Starość wiejska z terenów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Interpretacja międzywojennych świadectw notarialnych gwarantujących „dożywocie”

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 189-210
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.010.15315

Rada Ministrów i premier Józef Cyrankiewicz wobec pogrzebu prof. Raula Koczalskiego (1884–1948) na Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu 29 listopada 1948 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 211-223
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.011.15316

Wybrane listy Francuzów do prymasa Józefa Glempa z lat 1981–1982 w zasobie Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 225-264
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.012.15317

Spuścizna pewnej idei… Zbiory Muzeum Historii Szkolnictwa w Gdyni (1988–1994)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 265-273
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.013.15318

RECENZJE I OMÓWIENIA

Księga wójtowska miasta Jarocina. Zapiski z lat 1571–1611, wyd. N. Delestowicz, Wielkopolska Dawniej i Dziś. Studia i materiały, pod. red. A. Gulczyńskiego, Poznań 2021, ss. 161

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 275-279
Data publikacji online: 2021

Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. I–IV, oprac. S. Sierpowski, J. Malinowski, Poznań 2014–2020

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 280-282
Data publikacji online: 2021

Waldemar Kiełbowski, Służyli Niepodległej. Rzecz o losach powstańców wielkopolskich 1918–1919 roku z Czerniejewa i okolic, ss. 399 + 6nlb, Gniezno 2021

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 283-285
Data publikacji online: 2021

Halina Gajdzik, Doświadczony łaską Bożą, mocny wiarą, nadzieją i miłością. Biografia księdza prałata Ignacego Rabsztyna, Bobrowniki 2020, ss. 188

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 286-290
Data publikacji online: 2021

Archiwa uczelniane w XXI wieku wobec komputeryzacji, informatyzacji i elektronicznego zarządzania dokumentacją. Wprowadzenie do problematyki, pod red. B. Kierzkowskiej, A. Supruniuk, P. Bunkowskiej, Toruń 2021, ss. 269 (ilustr.)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 291-296
Data publikacji online: 2021

SYMPOZJA, ZJAZDY, KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA NAUKOWE

Dzień Archiwisty, w latach 2019–2021

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 297-303
Data publikacji online: 2021

VIII Wiosenne Spotkania Archiwalne: Dobre praktyki zarządzania dokumentacją, Toruń, 20–21 maja 2021 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 304-308
Data publikacji online: 2021

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Oblicza wojny. Przed bitwą, Łódź, 10–11 czerwca 2021 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 309-312
Data publikacji online: 2021

Konferencja naukowa Śląsk Opolski w dobie powstań 1919–1921. W setną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego, Muzeum w Praszce, 10 września 2021 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 313-315
Data publikacji online: 2021

IV edycja Nagród dla archiwistów województwa wielkopolskiego 2020/2021

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 316-325
Data publikacji online: 2021

Konferencja naukowa „Twoje strzały tkwią w nas, a Twa ręka nas dusi”. Epidemie na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim. Wschowa–Leszno, 21–22 października 2021 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 326-329
Data publikacji online: 2021

IN MEMORIAM

Roman Dąbrowski (1936–2020)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 331-337
Data publikacji online: 2021

Henryk Kowalewicz (1925–1981). W 40. rocznicę śmierci

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 338-342
Data publikacji online: 2021