Przegląd Archiwalno-Historyczny

Redaktor naczelny: Krzysztof Stryjkowski
Redaktor prowadzący: Zuzanna Jaśkowska-Józefiak
Sekretarz redakcji: Piotr Józefiak

„Przegląd Archiwalno-Historyczny” jest czasopismem wydawanym wspólnie przez Wydział Historii UAM oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu od 2014 r. Rocznik jest kontynuacją wydawanego w latach 1993–2013 „Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego”. Pod obecną nazwą, trafniej obrazującą poruszaną w czasopiśmie tematykę, ukazuje się nieprzerwanie od 2014 r. i posiada utrwaloną pozycję na rynku wydawniczym. Mamy nadzieję, że rocznik stanie się znakomitym forum wymiany doświadczeń naukowych dla wszystkich nurtów badań nad przeszłością, głęboko zakorzenionych w źródłach i miejscach ich przechowywania.

ISSN 2391-890X
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Archiwum Państwowe w Poznaniu; Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII

Redaktor naczelny: Krzysztof Stryjkowski
Redaktor prowadzący: Zuzanna Jaśkowska-Józefiak
Sekretarz redakcji: Piotr Józefiak
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wokół recepcji Przymierza polsko-pruskiego Szymona Askenazego

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 7-26
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2391-890XPAH.20.001.14635

Muzyczne tajemnice Poznania – kino Słońce i jego wyjątkowe organy

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 27-44
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2391-890XPAH.20.002.14636

Emigracja sezonowa do Niemiec z powiatu wieluńskiego w okresie międzywojennym (1918–1939)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 45-80
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2391-890XPAH.20.003.14637

Działalność publiczna Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu w latach 1918–1939

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 81-103
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2391-890XPAH.20.004.14638

Wpływ II wojny światowej na poszukiwanie rozwiązań prawnych w zakresie ochrony dóbr kultury

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 105-121
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2391-890XPAH.20.005.14639

Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce – część II (lata 1950–2018)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 123-147
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2391-890XPAH.20.006.14640

Strategia dynamicznego rozwoju i jej realizacja na przykładzie Opola w latach 1971–1980

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 149-170
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2391-890XPAH.20.007.14641

Sieć archiwów ukraińskich od 1917 do 1960 r.: reformy w strukturze i zarządzaniu

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 172-204
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2391-890XPAH.20.008.14642

Archiwum Państwowe w Poznaniu w latach 1939-1945

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 205-224
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2391-890XPAH.20.009.14643

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

з історії одного фальсифікату: привілей казимира ііі для панів із бжезя

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 225-239
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2391-890XPAH.20.010.14644

Pisarze wielkopolskich miast szlacheckich w okresie staropolskim

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 241-264
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2391-890XPAH.20.011.14645

Jak krakowski kupiec stał się wielkopolskim ekonomem

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 265-298
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2391-890XPAH.20.012.14646

Co kryją spuścizny przechowywane w zasobie Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu?

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 299-320
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2391-890XPAH.20.013.14647

RECENZJE I OMÓWIENIA

SYMPOZJA, ZJAZDY, KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA NAUKOWE

100-lecie polskich archiwów państwowych, Poznań, 18-19 października 2018 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 323-328
Data publikacji online: 2020

III Kongres Archiwów Społecznych, Warszawa, 12 października 2019 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 329-331
Data publikacji online: 2020

III Gala wręczenia Nagród dla archiwistów województwa wielkopolskiego, Poznań, 25 września 2020 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 332-340
Data publikacji online: 2020

IN MEMORIAM

Ks. Kanonik prof. UAM dr hab. Leszek Wilczyński (1957–2020)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 341-343
Data publikacji online: 2020

Ks. prałat prof. zw. dr hab. Jan Związek (1937–2020)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2020, Tom VII, s. 344-347
Data publikacji online: 2020