Przegląd Archiwalno-Historyczny,2022, Tom IX

Redaktor naczelny: Krzysztof Stryjkowski
Redaktor prowadzący: Zuzanna Jaśkowska-Józefiak
Sekretarz redakcji: Piotr Józefiak
Rok wydania: 2022
Słowa kluczowe: archiwa, archiwa państwowe, działalność naukowa, działalność naukowa archiwów, wartościowanie dokumentacji, selekcja archiwalna, brakowanie dokumentacji, nadzór archiwalny, biurowość elektroniczna, systemy informatyczne, obieg dokumentacji, protokoły kontroli archiwalnych, Archiwum Narodowe w Krakowie, Anna Ptaśnik, Włodzimierz Budka, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Krakowie, korespondencja, archiwistyka Stanów Zjednoczonych, geneza archiwów amerykańskich, Archiwum Narodowe USA, archiwa stanowe USA, pionierzy archiwistyki amerykańskiej, Wartheland, życie codzienne, ludność niemiecka, Kraj Warty, II wojna światowa, Stanisław Latanowicz zbiory, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Miejskie, archiwalia, Żydzi, Wielkopolska, artysta, aparat bezpieczeństwa, inwigilacja, agentura, rozpracowanie, Kościół katolicki, komunizm, ks. Stanisław Streich, Wawrzyniec Nowak, zabójstwo, kara śmierci, Luboń, medycyna sądowa, Browning, przemysł mineralnych materiałów budowlanych, strategia dynamicznego rozwoju, kryzys, konflikty, „Solidarność”, list odpustny, Sykstus IV, Jan z Cardony, Rodos 1480, Rząśnia, ks. Wacław Kokowski, inwentarze kościołów parafialnych, historia Kościoła, Włodzimierz Odojewski, Archiwum Wydawnictwa Poznańskiego, Archiwum Włodzimierza Odojewskiego, Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego, pożary, klęski elementarne, księgi grodzkie, rejestry poborowe, historia gospodarcza, historia wczesnonowożytna (XVI–XVIII w.)

ARCHIWA — POMIĘDZY ADMINISTRACJĄ A POTRZEBAMI NAUKI. Materiały pokonferencyjne, Poznań, 18–19 listopada 2021 r.

Sortuj według

Postęp czy regres w działalności naukowej archiwów państwowych? Garść refleksji

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 7-30
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.001.17213

Wartościowanie dokumentacji — pomiędzy potrzebami administracji a oczekiwaniami nauki

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 31-48
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.002.17214

Elektroniczna biurowość w urzędach gminnych z terenu objętego nadzorem archiwalnym Archiwum Narodowego w Krakowie w latach 2011–2019

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 49-60
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.003.17215

Od „spokoju archiwalnej pracy na Wawelu” do „urzędolenia w NDAP” — nieznane wątki z biografii Anny Ptaśnik

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 61-71
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.004.17216

Między administracyjną Scyllą i uczoną Charybdą. Urzędnik czy historyk — rozterki u narodzin profesjonalnej archiwistyki w Stanach Zjednoczonych

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 73-97
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.005.17217

ARTYKUŁY

Życie codzienne ludności niemieckiej w stolicy Kraju Warty Poznaniu na podstawie dokumentów z wybranych archiwów

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 99-116
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.006.17218

Nieznana część kolekcji Stanisława Latanowicza (1886–1935) w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 117-139
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.007.17219

Archiwalia dotyczące wielkopolskich gmin żydowskich w zbiorach Gesamtarchiv der deutschen Juden (przed 1939 r.)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 141-169
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.008.17220

Artysta teatralny i filmowy Aleksander Bożydar Żabczyński (1900–1958) pod lupą aparatu bezpieczeństwa PRL

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 171-183
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.009.17221

Zabójstwo ks. Stanisława Streicha i jego obraz w świetle protokołu sekcji zwłok

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 185-204
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.010.17222

Przemysł mineralnych materiałów budowlanych w latach 1971–1981. Boom inwestycyjny, zjawiska kryzysowe i narodziny „Solidarności”

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 205-240
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.011.17223

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Wokół tajemniczego dokumentu Jana z Cardony (Archiwum Państwowe w Poznaniu)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 241-261
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.012.17224

Inwentarz parafii Rząśnia z 1918 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 263-282
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.013.17225

Niewydane książki Włodzimierza Odojewskiego w poznańskich zasobach archiwalnych

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 283-298
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.014.17226

RECENZJE I OMÓWIENIA

SYMPOZJA, ZJAZDY, KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA NAUKOWE

IV Kongres Archiwów Społecznych, Sulejówek, 24–25 września 2021 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 345-347
Data publikacji online: 2022

Archiwa — pomiędzy administracją a potrzebami nauki, Poznań, 18–19 listopada 2021 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 348-352
Data publikacji online: 2022

Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń — zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki, Kraków, 25–26 listopada 2021 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 353-363
Data publikacji online: 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Homo viator. Podróże po „wiedzę bezcenną” w perspektywie historycznej i w ujęciu współczesnym, Akademia Zamojska, 6–8 kwietnia 2022 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 364-367
Data publikacji online: 2022

Sprawozdanie z V edycji Nagród dla archiwistów województwa wielkopolskiego 2021/2022, Poznań, 10 czerwca 2022 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 368-377
Data publikacji online: 2022

Dzień Archiwisty w Archiwum Państwowym w Poznaniu w 2022 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 378-380
Data publikacji online: 2022

Konferencja naukowa Wymiar pogranicza. Śląsk Opolski i Ziemia Wieluńska w perspektywie historycznej, Muzeum w Praszce, 30 września 2022 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 381-384
Data publikacji online: 2022

XXIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, Toruń, 1–3 czerwca 2022 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 385-388
Data publikacji online: 2022

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza Wojny”; edycja pt. Narzędzia wojny, Łódź, 9–10 czerwca 2022 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 389-391
Data publikacji online: 2022

Konferencja naukowa Miasta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, Wschowa–Leszno, 20–21 października 2022 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 392-397
Data publikacji online: 2022

Landes- und Regionalgeschichte versus Nationalgeschichte? Eine Standortbestimmung Gemeinsame Jahrestagung der Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen und des Zentrums für Interdisziplinäre Polenstudien, Frankfurt (Oder), 22.–24. September 2022

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 398-401
Data publikacji online: 2022