Ogólnopolska Konferencja Naukowa Homo viator. Podróże po „wiedzę bezcenną” w perspektywie historycznej i w ujęciu współczesnym, Akademia Zamojska, 6–8 kwietnia 2022 r.

Maciej Polak

Abstrakt