Jarosław Matysiak, Kazimierz Kaczmarczyk (1878–1966): archiwista i historyk, Archiwum Państwowe w Poznaniu — Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Poznań 2020, ss. 278, ilustr. barwnych 72

Szymon Bauman

Abstrakt