Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Redaktor naczelny: dr Patryk Dobrzycki
Sekretarz redakcji: Elżbieta Dąbrowska

Półrocznik „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” to publikacja jawna wydawana od 2009 r. Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa. Nad poziomem merytorycznym materiałów zamieszczanych w PBW czuwają rada naukowa oraz recenzenci.

Część artykułów jest tłumaczona na język angielski.

PBW znajduje się w bazach: Index Copernicus Journal Master List z liczbą 59,68 pkt, Central European Journal for Social Science and Humanities oraz Polska Bibliografia Naukowa.

Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą nauczanie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. „Przegląd…” otrzymują także wybrani przedstawiciele świata nauki podejmujący tematykę bezpieczeństwa państwa.

ISSN 2080-1335
e-ISSN 2720-0841
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24

Redaktor naczelny: Anna Przyborowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Dąbrowska
Opublikowano online: 2021

Artykuły i rozprawy

Sortuj według

Zmiana w postrzeganiu imigracji, integracji, wielokulturowości i zagrożenia islamskim radykalizmem przez władze niektórych państw UE

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 11-45
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.010.13567

Cyberbezpieczeństwo w Grupie Wyszehradzkiej – koncepcje i strategie

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 46-62
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.009.13566

Ochrona tajemnicy państwowej w Federacji Rosyjskiej. Wybrane regulacje karne i administracyjne

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 63-90
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.006.13563

Izraelskie ustawodawstwo antyterrorystyczne wobec zagrożeń XXI wieku

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 91-109
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.004.13561

Zakaz członkostwa w partii politycznej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz uczestnictwa w działalności tej partii lub na jej rzecz

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 110-131
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.005.13562

Technologie wspierające prywatność – ideologia, prawo, wdrożenia

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 132-172
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.003.13560

Możliwość zastosowania inżynierii odwrotnej do zwalczania organizacji przestępczych typu sieciowego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 173-217
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.001.13558

Studia i analizy

Analiza SEM czarnego tonera na wydrukach. Część II

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 221-249
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.002.13559

Analiza mikrośladów trinadtlenku triacetonu (TATP) w fazie gazowej z zastosowaniem TD-GC/MS

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 250-276
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.007.13564

Wpływ dezynfekcji pomieszczeń ozonem na skuteczność ujawniania śladów daktyloskopijnych na powierzchni papieru metodą DFO w dobie pandemii SARS-CoV-2

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 277-293
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.008.13565

Recenzje

Gérard Chaliand, Arnaud Blin, Historia terroryzmu. Od starożytności do Da’isz

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 297-310
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.013.13570

Peter Warren Singer, Emerson T. Brooking, Nowy rodzaj wojny: media społecznościowe jako broń

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 311-316
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.012.13569

Marek Górka, Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013–2017

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 317-320
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.014.13571

Tytus Jaskułowski, Filip Gańczak, Konrad Knoch, Piotr Abryszeński, Ewa Pejaś, Raporty polskie Stasi 1981–1989. Tom 1: W przededniu stanu wojennego czerwiec–grudzień 1981

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 321-329
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.011.13568

Przegląd prac konkursowych

Normatywne ujęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych w aspekcie dowodu nielegalnego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 333-350
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.016.13573

Modelowanie operacji informacyjnych z wykorzystaniem teorii sterowania refleksyjnego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 351-371
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.015.13572

Wybrane artykuły w języku angielskim

Changes in the perception of immigration, integration, multiculturalism and threats of Islamic radicalism in certain EU member states

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 375-403
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.017.13574

State security as exemplified by the fight against terrorism: a choice between the well-being of the individual and the well-being of the community

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Tom 13 (2021), Numer 24, s. 404-420
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.018.13575