Tytus Jaskułowski, Filip Gańczak, Konrad Knoch, Piotr Abryszeński, Ewa Pejaś, Raporty polskie Stasi 1981–1989. Tom 1: W przededniu stanu wojennego czerwiec–grudzień 1981

Mariusz Krzysztofiński

Abstrakt