Izraelskie ustawodawstwo antyterrorystyczne wobec zagrożeń XXI wieku

Paweł Pokrzywiński

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie założeń Prawa zwalczania terroryzmu uchwalonego w 2016 r. w Izraelu w zakresie definiowania i, zwalczania terroryzmu oraz sankcjonowania przestępstw z nim związanych. Autor ukazuje izraelską percepcję tych zagrożeń uwidaczniającą się w nowym ustawodawstwie. Zostanie ona zestawiona z przepisami obowiązującymi wcześniej, aby pokazać, jak zmieniało się postrzeganie tych zagadnień przez rządzących i jakie zmiany wprowadziło nowe prawo. W tym celu autor zastosuje metodę instytucjonalno-prawną i metodę porównawczą różnicy, a także skorzysta z teorii sekurytyzacji. Przeprowadzona analiza pozwoli mu na stwierdzenie, że z perspektywy rządzących terroryzm jest nadal uważany za główne zagrożenie Państwa Izrael. Prawo z 2016 r. wprowadziło możliwość zastosowania wielu środków nadzwyczajnych w ramach przeciwdziałania temu zjawisku. To pokazuje, że partie, które je uchwaliły, mają jastrzębie spojrzenie na kwestie związane z walką z terroryzmem.

Israeli counter-terrorist legislation against the threats of the 21st century

The aim of the article is to present objectives of the Israeli Counter-Terrorism Law passed in 2016. The author examines the way of defining and combating terrorism, and the penalty measures related to criminal activity linked with it. Thus, the author shows the Israeli authorities’ perception of threat connected with terrorism. The previous counter-terrorist law is compared with the new one to demonstrate the modification of the vision of security. The article seeks to answer the question what changes and views have been implemented by the new law. To achieve those aims the author used the comparison method and an analysis of the law and the securitization theory. It allowed to state that terrorism is still regarded by Israeli politicians as the main threat for the State of Israel and its citizens. The amended law allowed for the use of many emergency measures. Overall, it exhibits a hawkish stance towards combating terrorism of parties which amended the law.

Słowa kluczowe: Izrael, antyterroryzm, polityka bezpieczeństwa Izraela, ustawodawstwo antyterrorystyczne Izraela, konflikt izraelsko-palestyński, Israel, counter-terrorism, the Israeli security policy, the Israeli counterterrorism legislation, the Israeli-Palestinian conflict
References

Barak-Erez D., Israel’s anti-terrorism law: past, present and future, w: Global Anti-Terrorism Law and Policy, V.V. Ramraj i in. (red.), Cambridge 2012, Cambridge University Press.

Bartoszewicz M.G., Siła czy przesilenie? Działalność i znaczenie Państwa Islamskiego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2020, nr 22, s. 39–65.

Buzan B., Hansen L., The Evolution of International Security Studies, Cambridge 2009, Cambridge University Press.

Buzan B., Waver O., de Wilde J., Security. A New Framework for Analysis, Boulder 1998, Lynne Reiner Publishers.

Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Estrategijat Cahal, Tel Awiw 2015.

Ganor B., Global Alert. The Rationality of Modern Islamist Terrorism and the Challenge to the Liberal Democratic World, New York 2015, Columbia University Press.

Noam G., Hitmodedut ha-miszpatit bi-Israel im tofaat mimun ha-teror, Jeruszalaim 2009, Ha-merkaz le-bitachon we-demokratija.

Peleg I., The Israeli Right, w: Contemporary Israel. Domestic Politics, Foreign Policy, and Security Challenges, R.O. Freedman (red.), Boulder 2009, Routledge.

Schweitzer Y., Defning the Victor in the Fight against an Army of “Terrorilla”, w: The Lessons of Operation Protective Edge, A. Kurz, S. Brom (red.), Tel Aviv 2014, Institute for National Security Studies.

Shapir Y.S., Rocket Warfare in Operation Protective Edge, w: The Lessons of Operation Protective Edge, A. Kurz, S. Brom (red.), Tel Aviv 2014, Institute for National Security Studies.

Shapir Y.S., Perel G., Subterranean Warfare: A New-Old Challenge, w: The Lessons of Operation Protective Edge, A. Kurz, S. Brom (red.), Tel Aviv 2014, Institute for National Security Studies.

Siboni G., Operations Cast Lead, Pillar of Defense, and Protective Edge: A Comparative Review, w: The Lessons of Operation Protective Edge, A. Kurz, S. Brom (red.), Tel Aviv 2014, Institute for National Security Studies.

Sielezin J.R., Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wrocław 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szydzisz M., Sekurytyzacja jako narzędzie polityki zagranicznej Izraela w świetle teorii regionalnych kompleksow bezpieczeństwa, Warszawa 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Źródła internetowe

EU criticises Israel law forcing NGOs to reveal foreign funding, BBC, 12 VI 2016 r., https://www.bbc.com/news/world-middle-east-36775032 [dostęp: 22 VI 2020].

Gross J.A., High Court: Israel can’t keep holding terrorists’ bodies without a law, „The Times of Israel”, 14 XII 2017 r., https://www.timesofisrael.com/high-court-israel-cant-keep-holding-terrorists-bodies-without-a-law/ [dostęp: 22 VI 2020].

Israeli government targets foreign government funding of NGOs, Reuters, 27 XII 2015 r., https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-ngo/israeli-government-targets-foreign--government-funding-of-ngos-idUSKBN0UA0EE20151227 [dostęp: 22 VI 2020].

Israeli Public Opinion Polls: Opinions on Fighting with Hamas, https://www.jewishvirtuallibrary.org/israeli-opinions-on-fighting-with-hamas [dostęp: 22 VI 2020].

Israeli Public Opinion Polls: Opinion on War with Hezbollah, https://www.jewishvirtuallibrary.org/israeli-opinion-on-the-war-with-hezbollah [dostęp: 22 VI 2020].

Israeli Public Opinion Polls: Opinion Toward Terrorism (2008 - 2016), https://www.jewishvirtuallibrary.org/israeli-opinion-toward-terrorism-2008-2010 [dostęp: 22 VI 2020].

Kam Z., „Maane model 2016”: chok ha-maawak be-teror uszar ba-Kneset, „Makor Riszon”, 15 VI 2016 r., https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/788/479.html [dostęp: 22 VI 2020].

Kremnicer M., Szani J., Foks A., Hacaat chok ha-maawak be-teror 5771–2011, https://www.idi.org.il/articles/7757 [dostęp: 1 VI 2020].

Leurent P., Palestinian ‘knife intifada’ reflects a generation’s despair, France 24, 6 V 2016 r., https://www.france24.com/en/20160506-reporter-israel-knife-intifada-palestinian-territories-violence [dostęp: 5 VI 2020].

Lis J., Bikurat al. chok ha-teror: kimat bilti efszari lehitgonen mifnejo, „Ha-Arec”, 7 VI 2013 r., https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2040313 [dostęp: 7 VI 2020].

Lynfield B., Gaza shootings: Hamas pledge new intifada as ‚day of rage’ sees Israeli soldiers kill six Palestinian protesters, „The Independent”, 9 X 2015 r., https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/gaza-shootings-hamas-pledge-new-intifada-as-day-of-rage-sees-israeli-soldiers-kill-six-palestinian-a6688586.html [dostęp: 5 VI 2020].

Morris L., Eglash R., Israel announces operation to destroy Hezbollah tunnels under its northern border, „The Washington Post”, 4 XII 2018 r., https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-announces-operation-to-destroy-hezbollah-tunnels-in-its-territory/2018/12/04/f9e74058-f7cb-11e8-8642-c9718a256cbd_story.html [dostęp: 5 VI 2020].

No pay to slay? Fearing Israel law, Palestinian bank blocks terrorists’ accounts, „The Times of Israel”, 7 V 2020 r., https://www.timesofisrael.com/palestinian-banks-said-to-block-terror-convicts-accounts-due-to-new-israeli-law/ [dostęp: 22 VI 2020].

Rasgon A., Twitter suspends Hamas- and Hezbollah-affiliated handles, „The Times of Israel”, 3 XI 2019 r., https://www.timesofisrael.com/twitter-suspends-hamas-and-hezbollah-affiliated--handles/ [dostęp: 5 VI 2020].

Siman-Tov D., Even Sh., A New Level in the Cyber War between Israel and Iran, https://www.inss.org.il/publication/iran-israel-cyber-war/?fbclid=IwAR1QmAUyquwbm3GTJ6eJn39VaJg8USIlOJdMoyyThFbjL9uVkouJy3zwj [dostęp: 7 VI 2020].

2016 – chok ha-maawak be-teror, 5776-2016, kawej gdila, https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/roots_2016_2 [dostęp: 7 VI 2020].

 

Akty prawne

Chok ha-maawak be-teror, 5776–2016, https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_343902.pdf [dostęp: 9 VI 2020].

Chok ha-maawak be-teror (tikun mispar 3), 5778–2018, https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_491925.pdf [dostęp: 1 VI 2020].

Chok seder ha-din ha-plili (acur he-chaszud ba-awirut bitachon)(horaat szaa) 5766–2006, https://fs.knesset.gov.il/17/law/17_lsr_300016.pdf [dostęp: 6 VI 2020].

Pkudat mnijat teror 5708–1948, https://fs.knesset.gov.il/0/law/0_lsr_312695.PDF [dostęp: 5 VI 2020].

The Defence (Emergency) Regulations, 1945, http://nolegalfrontiers.org/military-orders/mil029ed2.html?lang=en#PART_I_-_INTRODUCTORY [dostęp: 5 VI 2020].