Zmiana w postrzeganiu imigracji, integracji, wielokulturowości i zagrożenia islamskim radykalizmem przez władze niektórych państw UE

Krzysztof Izak

Abstrakt

Kryzys imigracyjny w 2015 r. stał się motorem dla ruchów i partii negujących dotychczasowy porządek polityczny, także tych, które nie ukrywają swoich ksenofobicznych haseł i idei. Z perspektywy czasu jest coraz więcej oznak, że decyzja o niekontrolowanym przyjęciu uchodźców była bardziej wyrazem myślenia życzeniowego niż racjonalnym rozstrzygnięciem uwzględniającym rzeczywistą sytuację polityczną. Tym samym Europa znalazła się w niebezpiecznej sytuacji, kiedy to z jednej strony rosną w siłę ruchy skrajnie prawicowe, a z drugiej – radykalny islam. Każda z tych formacji legitymizuje swoje istnienie i metody działania istnieniem drugiej strony, a także próbuje doprowadzić do polaryzacji społeczeństwa i stworzenia takiej sytuacji, która niejako wymusi na obywatelach opowiedzenie się po stronie którejś z tych formacji. Paradoksalnie, decyzja kanclerz Merkel znacznie zwiększyła ryzyko wystąpienia takiego scenariusza, dlatego też niemieckie władze postrzegają i islamski, i prawicowy ekstremizm jako stwarzające jednakowe zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Jednak dopiero ostatnie zamachy terrorystyczne w październiku i listopadzie 2020 r. we Francji i Niemczech przyczyniły się do zmiany politycznej narracji.

Changes in the perception of immigration, integration, multiculturalism and threats of Islamic radicalism in certain EU member states

The 2015 immigration crisis became a driving force for movements and parties that negate the current political order, including those that do not conceal their xenophobic slogans and ideas. In retrospect, there are more and more signs that the decision to accept the uncontrolled refugee influx was more an expression of wishful thinking than a rational decision, taking into account the actual political situation. Thus, Europe finds itself in a dangerous situation with far-right movements on the one hand, and radical Islam on the other. Each of these formations legitimizes its existence and methods of operation by the existence of the other side, trying to polarize society and create a situation that will somehow force citizens to opt for one of the two options. Paradoxically, Chancellor Merkel’s decision significantly increased the risk of such a scenario, hence the perception of Islamic and right-wing extremism by the German authorities as posing an equal threat to state security. However, it was only the recent terrorist attacks in October and November 2020 in France and Germany that changed the political narrative.

Słowa kluczowe: imigracja, integracja, islam, politycy, poprawność polityczna, radykalizm, wielokulturowość, immigration, integration, Islam, politicians, political correctness, radicalism, multiculturalism.
References

Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Warszawa 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Czarnecki M., Skandynawia halal. Islam w krainie białych nocy, Warszawa 2019, Agora.

Dobosz B., Emiraty francuskie, Warszawa 2016, 3S Media.

Dobosz B., Islamski terroryzm przestaje być tabu, „Najwyższy Czas” 2020, nr 50–51.

Izak K., Dokumenty, tożsamość, służby i politycy, „Człowiek i Dokumenty” 2017, nr 46, s. 52–64.

Izak K., Ograniczenia i problemy w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości imigrantów w Europie, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, nr 17, s. 104–137.

Jendroszczyk P., Rosnący lęk przed skrajną prawicą, „Rzeczpospolita” z 26 listopada 2020 r. 

Keppel G., Święta wojna. Ekspansja i upadek fundamentalizmu muzułmańskiego, Warszawa 2003, Dialog.

Keppel G., Jardin A., Terror we Francji. Geneza francuskiego dżihadu, Warszawa 2017, Dialog.

Kowalkowska J., Austria chce unijnego rejestru imamów, „Gazeta Polska Codziennie” z 9 stycznia 2021 r.

Kowalkowska J., Macron tworzy muzułmańską kurię, „Gazeta Polska Codziennie” z 23 listopada 2020 r.

Kryszak P., Narasta konflikt Francji z Turcją, „Gazeta Polska Codziennie” z 26 października 2010 r.

Kubera J., Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia, Toruń 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Madajczyk P., Między fundamentalizmem a asymilacją. Muzułmanie w Niemczech, Warszawa 2015, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Murray D., Przedziwna śmierć Europy. Imigracja. Tożsamość. Islam, Poznań 2017, Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Orzechowski M., Moj sąsiad islamista. TunisParyżBruksela…, wyd. 2 zaktualizowane, Warszawa 2016, MUZA SA.

Pamuła A., Wrzenie. Francja na krawędzi, Warszawa 2020, Wydawnictwo Agora.

Petrović P., Francja walczy z islamskim separatyzmem, „Gazeta Polska Codziennie” z 7 października 2020 r.

Phillips M., Londonistan. Jak Wielka Brytania stworzyła państwo terroru, Warszawa 2010, Sprawy Polityczne.

Rusinek A., Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2012, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ulfkotte U., Niemcy jako Mekka. Cicha islamizacja Europy, Wrocław 2019, Wektory.

Widy M., Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, Warszawa 2005, Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Wilk-Jakubowski G., Sytuacja społeczna muzułmanów w Wielkiej Brytanii, Kraków 2013, Zakład Wydawniczy Nomos.

Wójcik T., Mordercy, ISIS i pustosłowie, „Tygodnik Solidarność” 2020, nr 46.

 

Źródła internetowe

AEW, Jak Turcja kontroluje islam w Niemczech, https://euroislam.pl/jak-turcja-kontroluje-islam-w-niemczech/ [dostęp: 27 IV 2016].

Austria: Czeczeni ponadprzeciętnie agresywni, 20 III 2018 r., https://euroislam.pl/czeczeni--ponadprzecietnie-agresywni-raport-austriackiego-urzedu-pracy-wyciekl-do-mediow/ [dostęp: 20 III 2018].

Barlas A., On freedom of speech and „Islamist separatism”, Aljazeera, 11 XI 2020 r., https://www.aljazeera.com/opinions/2020/11/11/on-freedom-of-speech-and-islamist-separatism [dostęp: 11 XI 2020].

Bault O., Francuska dziwna wojna z islamizmem, „Do Rzeczy”, 29 X 2020 r., https://dorzeczy.pl/swiat/158991/francuska-dziwna-wojna-z-islamizmem.html [dostęp: 29 X 2020].

Bias L., Die Schweiz ist im Begriff, das harteste Antiterror-Gesetz des Westens einzufuhren, 23 XI 2020 r., https://www.swissinfo.ch/ger/-die-schweiz-ist-im-begriff--das-haerteste-anti-terror-gesetz-des-westens-einzufuehren- /46168700 [dostęp: 23 XI 2020].

Bielecki J., Emmanuel Macron w końcu wypowiada wojnę islamistom, „Rzeczpospolita” z 20 października 2020 r., https://www.rp.pl/Polityka/201029902-Emmanuel-Macron--w-koncu-wypowiada-wojne-islamistom.html [dostęp: 22 X 2020].

Bielecki J., Nie przyjaźnię się z żadnym muzułmaninem, https://www.rp.pl/artykul/1171826-Nie--przyjaznie-sie-z-zadnym-muzulmaninem.html [dostęp: 16 I 2015].

Dębski M., Atak spowodowany nienawiścią wobec chrześcijańskich wartości, „Warszawska Gazeta”, 11 XII 2020 r., https://warszawskagazeta.pl/swiat/item/7050-atak-spowodowany-nienawiscia-wobec-chrzescijanskich-wartosci [dostęp: 11 XII 2020].

Dębski M., Muzułmański potop w Szwecji, „Warszawska Gazeta”, 20 XI 2020 r., https://warszawskagazeta.pl/swiat/item/7050-muzułmański-potop-w-szwecji [dostęp: 20 XI 2020].

Dobosz B., Francja marnotrawi setki milionów euro na asymilację muzułmanów. Przywłaszczenia to codzienność, 13 VII 2017 r., http://www.pch24.pl/francja-marnotrawi-setki-milionow-euro-na-asymilacje-muzulmanow-przywlaszczenia-to-codziennosc,53044,i.html [dostęp: 13 XII 2017].

Dworak A., Ulica należy do klanu. Arabscy gangsterzy opanowali miasta Niemiec, „Polska Times”, 1 II 2019 r., https://polskatimes.pl/ulica-nalezy-do-klanu-arabscy-gangsterzy--opanowali-miasta-niemiec/ar/c1-13853448 [dostęp: 1 II 2019].

Drymer G., Afery seksualne w Wielkiej Brytanii. Gwałty muzułmańskich gangów, „Rzeczpospolita”, 30 IX 2017 r., https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/309289949-Afery-seksualne-w-Wielkiej-Brytanii-Gwalty-muzulmanskich-gangow.html [dostęp: 1 X 2017].

Francja zamyka granice. Stan wyjątkowy w całym kraju, TVN24, 14 XI 2015 r., https://tvn24.pl/swiat/francja-zamyka-granice-i-wprowadza-stan-wyjatkowy-ra594403-3318007 [dostęp: 14 XI 2015].

Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego akceptuje zasady Macrona, https://euroislam.pl/rada--muzulmanow-akceptuje-zasady-macrona/ [dostęp: 18 I 2021].

Goteborg wstrzymuje finansowanie islamistów, https://euroislam.pl/goteborg-wstrzymuje--finansowanie-islamistow/ [dostęp: 25 II 2021].

Gorzyński O., Macron robi „porządek” z migrantami. Le Pen triumfuje, 27 XII 2017 r., https://wiadomosci.wp.pl/macron-robi-porzadek-z-migrantami-le-pen-triumfuje--6202896011315329a [dostęp: 27 XII 2017].

Gromkowska-Melosik A., Mniejszość muzułmańska w Szwecji: między ekstremistycznym izolacjonizmem a procesami reprodukcji ekonomicznej, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 26, www.repozytorium.amu.edu.pl.

https://religie.wiara.pl/doc/6553063.Macron-Nowe-prawo-i-ostrzejsze-zasady-wobec-separatyzmu [dostęp: 3 X 2020].

https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_Against_Islamophobia_in_France [dostęp: 20 XII 2020].

Kowalkowska J., Macron tworzy muzułmańską kurię, „Gazeta Polska Codziennie” z 23 listopada 2020 r., https://www.leparisien.fr/politique/le-cfcm-promet-a-macron-une-charte-des--valeurs-republicaines-dans-les-15-jours-18-11-2020-8409157.php [dostęp: 20 XI 2020].

La grande Mosquee de Paris annonce son retrait du projet de Conseil national des imams, 29 XII 2020 r., https://www.lci.fr/societe/la-grande-mosquee-de-paris-annonce-son-retrait-du--projet-de-conseil-national-des-imams-2174082.html [dostęp: 30 XII 2020].

Lindenberg G., Najwięcej ekstremistów we francuskich więzieniach, 4 X 2020 r., https://euroislam.pl/najwiecej-ekstremistow-we-francuskich-wiezieniach/ [dostęp: 4 X 2020].

Media w USA ostro o przejęciu „Zaman”: „Zamach Erdogana na prasę”, 8 III 2016 r., https://wiadomosci.wp.pl/media-w-usa-ostro-o-przejeciu-zaman-zamach-erdogana-na-prase--6027417304052353a [dostęp: 19 VII 2016].

Muller J., „Kryzys na niespotykaną skalę”. Burmistrzowie 7 miast Francji przeciw fali imigrantów, 19 XII 2017 r., https://www.o2.pl/artykul/kryzys-na-niespotykana-skale-burmistrzowie--miast-francji-przeciw-fali-imigrantow 6200161017976449a [dostęp: 19 XII 2017].

Muzułmańska organizacja bez dotacji od szwedzkiego państwa, 11 IV 2018 r., https://religie.wiara.pl/doc/4633953.Muzulmanska-organizacja-bez-dotacji-odszwedzkiego-panstwa [dostęp: 11 IV 2018].

Muzułmańskie organizacje tworzą własne społeczeństwo. Mocny raport Szwedzkiej Agencji Ochrony Cywilnej, 3 III 2017 r., https://wiadomosci.wp.pl/muzulmanskie-organizacje--tworza-wlasne-spoleczenstwo-mocny-raport-szwedzkiej-agencji-ochrony-cywilnej--6097105667277953a [dostęp: 3 III 2017].

Niemcy: imamowie będą musieli udowodnić, że znają niemiecki, 7 XI 2019 r., https://www.dw.com/pl/niemcy-imamowie-będą-musieli-uwodnić-że-znają-niemiecki/a-51148977 [dostęp: 7 XI 2019].

Orszulak T., Austria zamknie siedem meczetów i wydali imamów. Sebastian Kurz idzie na wojnę z islamem, 8 VI 2018 r., https://wiadomosci.wp.pl/austria-zamknie-siedem-meczetow-i-wydali-imamow-sebastian-kurz-idzie-na-wojne-z-islamem-6260497626355329a [dostęp: 8 VI 2018].

PAP, Ekspertka o przyczynach islamizacji migrantów we Francji: dżihad, rasizm i dyskryminacja, 1 XII 2020 r., https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C767547%2Cekspertka-o-przyczynach-islamizacji-migrantow-we-francji-dzihad-rasizm-i [dostęp: 1 XII 2020].

Ripperger S., Matzke M., Pierwsze centrum kształcenia imamów w Niemczech, 10 X 2011 r., https://www.dw.com/pl/pierwsze-centrum-kształcenia-imamow-w-niemczech/a-15449531 [dostęp: 10 X 2011].

„Separatismes”: un projet de loi „pas contre les religions”, selon Jean Castex, https://www.france24.com/fr/france/20201209-separatismes-le-gouvernement-presente-son-projet-de-loi-contre-l-islamisme-radical [dostęp: 9 XII 2020].

Sulkowski M., Polityczne konsekwencje kryzysu imigracyjnego w Niemczech, „Chrześcijaństwo--Świat-Polityka. Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła” 2016 r, s. 59–72.

Ślusarczyk P., Prezydent Francji zapowiada walkę z islamskim separatyzmem, 5 X 2020 r., https://euroislam.pl/prezydent-francji-zapowiada-walke-z-islamskim-separatyzmem/ [dostęp: 5 X 2020].

Wieliński B., Austria zwalcza islamskich agentów zagranicy, „Gazeta Wyborcza”, 26 II 2015 r., https://wyborcza.pl/1,75399,17490678,Austria_zwalcza_islamskich_agentow_zagranicy.html [dostęp: 27 II 2015].

Wójcik J., Austria przedstawia pakiet antyterrorystyczny, 17 XII 2020 r., https://euroislam.pl/austria-przedstawia-pakiet-antyterrorystyczny/ [dostęp: 17 XII 2020].

Wójcik J., Niemieccy Zieloni: „Islamizm jest zagrożeniem”, https://euroislam.pl/niemieccy-zieloni-islamizm-jest-zagrozeniem/ [dostęp: 18 XI 2020].