Artykuły i rozprawy

Sortuj według

Od „konfliktu hybrydowego” do działań konwencjonalnych? Koncepcja oddziaływania militarnego Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian po 2018 roku

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 11-30
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.019.14296

Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 31-58
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.020.14297

Niewidzialna infrastruktura Internetu – usługi chmurowe jako krytyczny element środowiska bezpieczeństwa. Przypadek Amazona

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 59-84
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.021.14298

Alternatywne narzędzia zdalnej identyfikacji

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 85-101
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.022.14299

Sharp power – wprowadzenie do problematyki

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 102-119
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.023.14300

Czerwone morze, czyli dominacja komunizmu we współczesnym świecie

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 120-145
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.024.14301

Ochrona informacji niejawnych w USA. Wybrane regulacje karne i administracyjne

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 146-182
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.025.14302

Wszczęcie postępowania karnego o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego jako przesłanka zawieszenia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu w czynnościach służbowych

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 183-218
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.026.14303

Dwadzieścia lat od ataku z 11 września 2001 r. Przygotowania do ataku terrorystycznego na USA oraz jego przebieg i skutki

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 219-250
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.027.14304

Recenzje

Ewa Martusewicz-Pawlus, Euroislam contra islamizm. Drogi i bezdroża bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 253-267
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.028.14305

Adam Kucharski, Prawa epidemii: skąd się epidemie biorą i dlaczego wygasają?

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 268-276
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.029.14306

Przegląd prac konkursowych

Typy uprzywilejowane przestępstwa korupcji wyborczej

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 279-292
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.030.14307

Maskowanie operacyjne (maskirowka) jako rosyjska zdolność zaskakiwania przeciwnika

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 293-321
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.031.14308

Wybrane artykuły w języku angielskim

Sharp power – introduction to the issue

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 325-340
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.032.14309

Twentieth anniversary of September 11. The plot, the events and the aftermath of the terrorist attack on the USA

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 25 (13), s. 341-369
Data publikacji online: 17 listopada 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.033.14310