Anti-terrorist tasks of the Polish Armed Forces in situations of threats in the air and sea – a legal approach

Marcin Kośka

Abstrakt

The article discusses the tasks carried out by the Polish Armed Forces to counter terrorist threats occurring in the airspace and maritime areas. The author analyzed legal acts that may contain regulations concerning the mentioned tasks. Listing counterterrorism tasks allows them to be systematized and can contribute to better preparation to counter threats.

Słowa kluczowe: armed forces, terrorism, counterterrorism operations, border security
References

Apanowicz J., Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

Fieducik B.W., Terroryzm morski w świetle międzynarodowego prawa karnego, Białystok 2013, doctoral dissertation.

Grenda B., Bazy lotnicze w systemie bezpieczeństwa państwa, in: Potęga powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa, T. Zieliński (ed.), Warszawa 2013.

Kośka M., Działania antyterrorystyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na polskich obszarach morskich i w portach, Warszawa 2021.

Kubiak K., Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Warszawa 2009.

Rajchel J., Załęski K., Dowodzenie siłami powietrznymi, aspekt narodowy i sojuszniczy, uwarunkowania, tendencje i kierunki zmian, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2011, No. 3, p. 229–250.

Topczewski M., Organizacja Systemu Obrony Powietrznej RP i jego rola w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego, „Wiedza Obronna” 2016, No. 1–2, p. 62–74.

Zieliński T., Ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do przeciwdziałania statkom powietrznym zaklasyfikowanym do kategorii Renegade, „Przegląd Policyjny” 2018, No. 1, p. 43–53.

 

Internet sources

20. rocznica zamachu na World Trade Center, 11 IX 2021 r., https://www.gov.pl/web/kgpsp/20-rocznica-zamachu-na-world-trade-center [accessed: 6 XII 2021].

Atak na World Trade Center w Nowym Jorku: zapis wydarzeń z 11 września 2001 roku, Forsal, 11 IX 2021, https://www.forsal.pl [accessed: 27 IX 2021].

Buszujew M., Zestrzelenie MH17 nad Ukrainą. Co warto wiedzieć o procesie, Deutsche Welle, 7 VI 2021, https://www.dw.com/pl/zestrzelenie-mh17-nad-ukrain%C4%85-co-warto-wiedzie%C4%87-o-procesie/a-57801364 [accessed: 10 VII 2021].

Dywizjon Okrętów Bojowych, https://www.wojsko-polskie.pl/3fo/dob/ [accessed: 20 IX 2021].

Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com [accessed: 20 IX 2021].

Fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry (OHP), http://archiwum.mw.wp.mil.pl [accessed: 20 IX 2021].

Grotnik T., Polskie okręty na szwedzkim poligonie rakietowym, Zespół Badań i Analiz Militarnych, 30 VIII 2021, https://zbiam.pl/polskie-okrety-na-szwedzkim-poligonie-rakietowym/ [accessed: 20 IX 2021].

https://www.start.umd.edu [accessed: 6 XII 2021].

Sobecki W., „Achille Lauro” – statek, który nie miał szczęścia, Infomare, 17 XII 2015, https://www.infomare.pl/achille-lauro-statek-ktory-nie-mial-szczescia/ [accessed: 6 XII 2021].

 

Legal Acts

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 passed by the National Assembly on 2 April 1997, approved by the Nation in a constitutional referendum on 25 May 1997, signed by the President of the Republic of Poland on 16 July 1997 (Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483, as amended).

Act on Anti-terrorist Activities of June 10, 2016 (i.e.: Journal of Laws of 2019, item 796).

The Act on the Protection of Shipping and Seaports of September 4, 2008 (i.e.: Journal of Laws of 2019, item 692).

The Aviation Law of July 3, 2002 (i.e. Journal of Laws of 2020, item 1970).

Act of October 12, 1990, on the Protection of the State Border (i.e.: Journal of Laws of 2019, item 1776, as amended).

The Border Patrol Act of October 12, 1990 (i.e. Journal of Laws of 2021, item 1486, as amended).

The Act of November 21, 1967 on Universal Duty to Defend the Republic of Poland (consolidated text: Journal of Laws of 2021, item 372).

Regulation of the Council of Ministers of November 2, 2011 on the determination of the air defense command authority and the procedure for the application of air defense measures in relation to foreign aircraft that do not comply with the summons of the state air traffic management authority (Journal of Laws of 2015, item 83).

Regulation of the Council of Ministers of 9 August 2010 on the procedure and manner of cooperation between authorities to prevent a threat to ships, port facilities and ports and related infrastructure arising from the use of a ship or floating object as a means of a terrorist attack (i.e.: Journal of Laws of 2015, item 1139).

 

Case law

Judgment of the Constitutional Tribunal of 7 March 2000, ref. K 26/98, OTK ZU 2000/2, item 57.