Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego,2022, Numer 27 (14)

Redaktor naczelny: dr Patryk Dobrzycki
Sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc
Rok wydania: 2022
Słowa kluczowe: polygraph tests, detection of insincerity, polygraph in Russia, special services, Germany, The Federal Office for the Protection of the Constitution, Querdenker, COVID-19 social movements, discourse analysis, criminal code, disclosure of secrets, classified information, verification procedure, security clearance, counterintelligence, Polish Financial Supervision Authority, financial supervision, state security, The Internal Security Agency, Central Anticorruption Bureau, Police, National Revenue Administration, The National Bank of Poland, Belarus, post-election protests, anti-Lukashenka opposition, KGB, FSB, GU, GRU, Russian Federation, geopolitics, political technologies, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo cybernetyczne, zagrożenia cybernetyczne, cyberprzestrzeń, cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cybersecurity, cyber threats, cyberspace, cybercrime, cyberterrorism, Chińska Republika Ludowa, transformacja energetyczna, cywilizacja ekologiczna, People’s Republic of China, energy transition, ecological civilization, Białoruś, protesty powyborcze, opozycja antyłukaszenkowa, Federacja Rosyjska, geopolityka, technologie polityczne, political technologies., Komisja Nadzoru Finansowego, nadzór finansowy, bezpieczeństwo państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Narodowy Bank Polski, kodeks karny, ujawnienie tajemnicy, informacje niejawne, postępowanie sprawdzające, poświadczenie bezpieczeństwa, kontrwywiad, , RFN, Federalny Urząd Ochrony Konstytucji, ruch społeczny, koronasceptycy, analiza dyskursu, badania poligraficzne, wykrywanie nieszczerości, poligraf w Rosji, służby specjalne

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp Redaktora naczelnego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 9-10
Data publikacji online: 9 grudnia 2022

Artykuły i rozprawy

Protesty powyborcze na Białorusi jako narzędzie technologii politycznych. Hipoteza robocza

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 13-42
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.047.16938

Uwarunkowania, standardy i zasady współpracy Komisji Nadzoru Finansowego z wybranymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 43-65
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.048.16939

Ochrona informacji niejawnych w Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji. Wybrane regulacje karne i administracyjne

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 66-89
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.049.16940

Querdenker. Nowy ruch społeczny objęty obserwacją przez niemieckie urzędy ochrony konstytucji w kontekście pandemii COVID-19

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 90-119
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.050.16941

Badania poligraficzne w Rosji

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 120-142
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.051.16942

Recenzje

Jan Kowalczyk, Bezpieczeństwo przestrzeni współczesnych miast. Przykład Wielkiej Brytanii

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 145-154
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.052.16943

Aleksandra Arkusz, Współpraca Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim w latach 1943–1945 w świetle materiałów amerykańskiej Misji Wojskowej w Moskwie

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 155-161
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.053.16944

Piotr Gałecki, Krzysztof Eichstaedt, Psychiatria sądowa

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 162-167
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.054.16945

Przegląd prac konkursowych

W kierunku cywilizacji ekologicznej w erze Xi Jinpinga

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 171-197
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.055.16946

Cyberbezpieczeństwo państw w XXI wieku na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 198-217
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.056.16947

Articles in English

Foreword by Editor-in-Chief

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 221-222
Data publikacji online: 9 grudnia 2022

Post-election protests in Belarus as a tool of political technology. Working hypothes

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 223-252
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.057.16948

Determinants, standards and principles of cooperation between the Polish Financial Supervision Authority and selected stakeholders of the state security system

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 253-274
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.058.16949

Protection of classified information in Bosnia and Herzegovina and Croatia. Selected criminal and administrative regulations

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 276-299
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.059.16950

Querdenker. New social movement under observation by German constitutional protection authorities in context of COVID-19 pandemic

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 300-328
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.060.16951

Polygraph examinations in Russia

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 329-351
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.061.16952