Kobiety w strukturach ISIS – realne zagrożenie czy niewinne ofiary?

Karolina Duchna

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji kobiet w kalifacie ISIS i w strukturach Państwa Islamskiego przez pryzmat arabskojęzycznych doniesień medialnych opublikowanych na stronach internetowych serwisów informacyjnych. W artykule autorka przedstawia obraz kobiet w Państwie Islamskim ukazany w arabskich oraz zachodnich mediach. O ile część z nich przypisuje kobietom marginalne role gospodyń domowych, matek i żon, i w ten sposób przedstawia ich rzeczywistość w tym kalifacie, o tyle inne doniesienia skupiają się na aktywnym zaangażowaniu kobiet w działalność organizacji. Najwięcej przywołanych artykułów pochodzi z 2019 r. Wynika to z tego, że wraz z upadkiem kalifatu ISIS wiele mediów zaczęło dokonywać rozliczeń i podsumowań działalności terrorystycznej Państwa Islamskiego.

ABSTRACT

Women in ISIS – a real threat or innocent victims?

The aim of this article is to present the situation of women in the caliphate and in the structures of ISIS (the Islamic State of Iraq and Syria, ar. Ad-Dawla al-Islāmiyya fῑal-’Irāq wa aš-Šām) through the prism of Arabic-language media reports published on websites information services. In the article, the author presents the media image of women in ISIS showed by the Arabic and Western media. While some of them assign marginal roles to women as housewives, mothers and wives, and thus present their reality in this caliphate, there are also other media reports focusing on the active involvement of women in the organization’s activities. Most of the articles are from 2019. This is due to the fact that with the fall of the caliphate, many media began to make some kind of accounts and summaries of the activities of the terrorist organization ISIS.

Słowa kluczowe: ISIS, kobiety, terroryzm, ekstremizm, terrorystki, obozy dla uchodźców, women, terrorism, extremism, women terrorists, refugee camps
References

Cook J., Vale G., From Daesh to ‘Diaspora’: Tracing the Women and Minors of Islamic State, London 2018.

Hanne O., Flichy de la Neuville T., Państwo Islamskie. Geneza nowego kalifatu, Warszawa 2015.

Irfani N., Saripi B., Female Members of ISIS: A Greater Need for Rehabilitation, „Counter Terrorist Trends and Analyses” 2015, t. 7, nr 3, s. 26–31.

Kneip K., Female Jihad – Women in the ISIS, „Politikon” 2016, nr 29, s. 89–100.

Styszyński M., Środki retoryczne w manifestach organizacji Al-Kaida i Państwo Islamskie, Poznań 2020.

Wasiuta O., Wasiuta S., Mazur P., Państwo Islamskie ISIS. Nowa twarz ekstremizmu, Warszawa 2018.

Wojtowicz A., The Emergence of Female Terrorism, „Dans Securite Globale” 2013, nr 3, s. 123–140.

 

Źródła internetowe

Storey K., The American Women of ISIS, „Marie Claire”, 22 IV 2016 r., https://www.marieclaire.com/politics/a20011/western-women-who-join-isis/ [dostęp: 3 IX 2021].

Speckhard A., Ellenberg M., ISIS and the Allure of Traditional Gender Roles, ICSVE, 13 VIII 2021 r., https://www.icsve.org/isis-and-the-allure-of-traditional-gender-roles/ [dostęp:5 IX 2021].

 

Arabskojęzyczne źródła internetowe

‘Abbās Ḥ., aāyā am ğallādāt? ‘an ta’qῑdāt qaaya nisā’ dā‘iš at-tā’ihāt bayna ifatῑ almar’ati at-taqlῑdiyya wa al-mar’ati al-mutamakkina, Raseef22, 22 II 2019 r., https://raseef22.net/article/185736-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85-%D8%AC%D9%84%D9%91%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%9F-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A7 [dostęp: 17 VII 2021].

Abū Ġazāla D., Muārabāt tanῑm ad-dawla: al-waraqa al-aῑra?, BBC, 13 II 2018 r., https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43006002 [dostęp: 10 IV 2021].

Al-Aḥmadῑ R., Naba’a al-ayāt, mubādarat li-i’ādat tā’ahῑl ārāmil dāiš fῑ al-raqqa, Sky News Arabia, 13 III 2021 r., https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1421377-%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D9-%94%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9 [dostęp: 27 VII 2021].

‘Amār R., Al-mar’āt wa tağnid al-’irhābῑῑn.. taḥḏrāt min ‘aūda dā‘iš, Al-Ain, 16 VI 2019 r., https://al-ain.com/article/terrorist-women [dostęp: 10 VII 2021].

An-nisā’ al-ġarbiyāt fi dāiš.. aġῑrāt as-sin wa muta’alimāt, Al-Arabiya, 28 V 2015 r., https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2015/05/28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA [dostęp: 12 VII 2021].

‘Awād M., Dā‘iš yaftau bāb tağnῑd an-nisa’ bišurūfa-mā hiya?, Akhbar Al-An, https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2016/08/09/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b-3%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%81%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a [dostęp: 22 VII 2021].

Dā‘iš yastamiru fi nisā’i, „Asharq Al-Awsat”, 11 III 2019 r., https://aawsat.com/home/article/ [dostęp: 5 VII 2021].

Dustūr āli-al-mar’at fῑ dā‘iš, Echorouk El Yawmi, 8 II 2015 r., https://www.echoroukonline.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 [dostęp: 10 VII 2021].

Ḥassan Ḥ., Nisā’ dā‘iš al-’almāniyāt, barā’ wāhiya waqanābil gāhiza li-al-infigār, Al-Ain, 23 XII 2019 r., https://al-ain.com/article/german-isis-women [dostęp: 11 VII 2021].

Jacobs A., Taawwūr dawr al-mar’ā fῑ tanῑm ad-dawla al-islāmiyya, Washington Institute, 26 IX 2017 r., https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/ttwr-dwr-almrat-fytnzym-aldwlt-alaslamyt [dostęp: 5 VII 2021].

Muḥammadῑ Q., Al-Bāzῑ M., Dawr al-mar’a fῑ at-tanῑmāt al-ğihādiyya: al-qā‘ida wa dā‘iš an-numuağ, Centre of Arab Unity Studies, https://caus.org.lb/ar/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/ [dostęp: 12 VII 2021].

Mustaqbal al-mar’ā fi tanm ad-dawla al-islāmiya (dā‘iš), „Al-Jarida”, 1 III 2019 r., https://www.aljarida.com/articles/1551371192373935000/ [dostęp: 7 VII 2021].

Nisā’ dā‘iš, Future, 17 III 2015 r., https://futureuae.com/ar-AE/Activity/Item/51/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 [dostęp: 20 VII 2021].

Saleh J., Nisā’ dā‘iš wa muῑm al-hūl, Washington Institute, 2 VIII 2021 r., https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/nsa-dash-wmkhym-alhwl [dostęp: 6 IX 2021].

Zanāz H., Nisā’ dā‘iš, ummuhāt al-idyūlūğiyā al-mutaarrifa, „Al-Arab”, 4 X 2019 r., https://alarab.co.uk/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A9 [dostęp: 20 VII 2021].

Zawāğ ’uūnlāῑn wa ’amwāl muawila, Al-Arabiya, 4 VII 2021 r., https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2021/07/04/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1 [dostęp: 11 VIII 2021].

Zῑnūn A., Nisā’ dā‘iš.. aar mā ba‘ad al-hilāfa, Irfaasawtak, 26 VII 2018 r., https://www.irfaasawtak.com/articles/2018/07/26/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9 [dostęp: 20 VII 2021].