Recenzenci 2022 r.

2022 rok:

dr hab. Robert Borkowski

dr Piotr Chorbot

dr Marcin Gołaszewski

dr Krzysztof Kołtan

dr Rafał Leśkiewicz

dr hab. Ryszard Machnikowski

prof. dr hab. Andrzej Misiuk

dr Witold Ostant

dr Michał Piekarski

dr Dariusz Pożaroszczyk

dr Wojciech Szwed

dr Michał Wojnowski

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki