Recenzenci 2021 r.

2021 rok:

dr hab. Robert Borkowski

dr Piotr Chorbot

dr Krzysztof Kołtan

dr Robert Lach

dr Rafał Leśkiewicz

dr hab. Ryszard Machnikowski

dr Krzysztof Malesa

prof. dr hab. Andrzej Misiuk

dr Witold Ostant

dr Dariusz Pożaroszczyk

por. r. pr. Łukasz Sokołowski

dr hab. Grzegorz Tylec

płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak

dr Michał Wojnowski

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki