Misja i cele

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako instytucja właściwa w sprawach ochrony porządku konstytucyjnego państwa, od wielu lat podejmuje działania na rzecz popularyzacji szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, obejmujące zarówno edukację, jak i wymianę myśli naukowej. W ramach tych działań ABW wydaje czasopismo naukowe „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” oraz inne publikacje, które są poświęcone historii i dorobkowi polskich służb specjalnych. Ukazujące się pozycje wydawnicze powstają dzięki współpracy z wybitnymi ekspertami w tej dziedzinie – pracownikami naukowymi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także przedstawicielami pozostałych służb mundurowych. Naszym celem jest  propagowanie wiedzy, która ułatwi zrozumienie problemów oraz zagrożeń współczesnego świata, a także wyzwań stojących przed podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo narodowe.