Rada naukowa

prof. dr hab. Brunon Hołyst – Uczelnia Łazarskiego               

prof. dr hab. Andrzej Mania – Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Stanisław Sulowski – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Zachodni w Poznaniu

prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie