Rada naukowa

prof. dr hab. Brunon Hołyst– Uczelnia Łazarskiego               

dr hab. Krzysztof Indecki– Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Andrzej Mania– Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Stanisław Sulowski– Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Zachodni w Poznaniu

prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk– Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie