Zespół redakcyjny

Anna Przyborowska: redaktor naczelna „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”

Elżbieta Dąbrowska: sekretarz redakcji

Grażyna Osuchowska, Anna Przyborowska: redaktorzy merytoryczni

Aneta Olkowska, Grażyna Osuchowska, Izabela Paczesna, Anna Przyborowska: redaktorzy językowi