Zespół redakcyjny

dr Marek Świerczek : redaktor naczelny

Maria Kiszczyc: sekretarz redakcji

Aleksandra Dąbała, Aneta Olkowska, Grażyna Osuchowska, Izabela Paczesna: redaktorzy