Recenzenci

dr hab. Robert Borkowski

dr Piotr Chorbot

dr Agnieszka Gryszczyńska

dr Robert Lach

dr Rafał Leśkiewicz

dr hab. Ryszard Machnikowski

dr Krzysztof Malesa

prof. dr hab. Andrzej Misiuk

dr hab. Bronisław Młodziejowski

dr Witold Ostant

por. r. pr. Łukasz Sokołowski

dr hab. Grzegorz Tylec

płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak

dr Michał Wojnowski

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki