Indeksacja w bazach danych

Index Copernicus Journal Master List z liczbą 59,68 pkt,

Central European Journal for Social Science and Humanities

Polska Bibliografia Naukowa