Prawa autorskie i udostępnianie

Po zakwalifikowaniu artykułu do opublikowania w czasopiśmie „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” autorzy podpisują umowę o przeniesieniu na wydawcę autorskich praw majątkowych.