Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Redaktor naczelny: dr Marek Świerczek
Sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc

Półrocznik „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (PBW) to czasopismo naukowe wydawane od 2009 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną porządku konstytucyjnego państwa. Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje  szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa narodowego, tj.: zagadnienia prawne, działalność instytucji i organizacji odpowiedzialnych za ochronę porządku konstytucyjnego państwa, analizy aktualnego i prognozowanego stanu bezpieczeństwa w perspektywie krajowej oraz międzynarodowej.

Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego. Nad poziomem merytorycznym materiałów zamieszczanych w PBW czuwają rada naukowa oraz recenzenci.

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” można znaleźć w następujących bazach danych: ERIH PLUS, Index Copernicus Journal Master List z ICV 2021: 100.00, Central European Journal for Social Science and Humanities, Polska Bibliografia Naukowa w obu wersjach językowych.

Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą nauczanie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

ISSN 2080-1335
e-ISSN 2720-0841
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Numery archiwalne [PDF]:

 

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 23 (2020)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 22 (2020)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 21 (2019)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 20 (2019)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 19 (2018)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 18 (2018)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 17 (2017)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 16 (2017)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 15 (2016)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 14 (2016)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 13 (2015)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne pt. Wojna hybrydowa (2015)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 12 (2015)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 11 (2014)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne poświęcone pamięci płk. Konstantego Miodowicza – byłego Dyrektora Zarządu Kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa (2014)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 10 (2014)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 9 (2013)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne dotyczące sektora bezpieczeństwa wewnętrznego wschodnich sąsiadów Polski i roli w nim służb specjalnych (2013 – we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 8 (2013)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 7 (2012)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 6 (2012)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 5 (2011)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne z okazji 80. rocznicy urodzin Krzysztofa Kozłowskiego, pierwszego Szefa Urzędu Ochrony Państwa (2011)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 4 (2011)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 3 (2010)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, wydanie specjalne z okazji 20-lecia UOP/ABW (2010)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 2 (2010)

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 1 (2009)