The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także potrzeby naszych Czytelników w 2015 roku zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji jego dotychczasowej formy. Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, by w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Czasopismo zostało przyjęte do bazy ERIH Plus.

Jesteśmy przekonani, że nowa forma naszego pisma okaże się atrakcyjna zarówno dla naszych Czytelników jak i Autorów.

Tu można zapoznać się z archiwalnymi numerami pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”.http://www.pjac.uj.edu.pl/archiwum

Przypisanie czasopism do dyscyplin

"Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę." (cyt. za: https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest …).

e-ISSN 2450-6249
Punkty MEiN: 20

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 12 (2/2020)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Opór w czynie - na kanwie budowy Szkół - Pomników Tysiąclecia. Wydźwięk realny i medialny

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 12 (2/2020), s. 11–26
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.006.13445

Avalokiteśvara in Tibetan Buddhist art of the Later spread (Tib. phyi dar) of the Dharma. Image classification proposal, part 1.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 12 (2/2020), s. 27–40
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.007.13446

Paradygmat czeskiego bohatera narodowego – wokół filmu Roberta Sedláčka Jan Palach

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 12 (2/2020), s. 41–62
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.008.13447

Radziecki wysiłek kolonialny, czyli socrealizm i orientalizm. Uwagi na marginesach powieści Człowiek zmienia skórę Brunona Jasieńskiego

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 12 (2/2020), s. 63–86
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.009.13448

Schematy poznawcze wśród kobiet z grupy Tzotzil w rejonie Los Altos de Chiapas w Meksyku

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 12 (2/2020), s. 87–102
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.010.13449

Dialogi i diagnozy

Studies on ceremonial ceramics from the Ixil Region – interpretation difficulties related to the vessels from the museum collection in Nebaj, El Quiché, Guatemala

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 12 (2/2020), s. 103–119
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.011.13450

“Gandhi after Gandhi”: 2–3 December 2019, Turin Conference report

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 12 (2/2020), s. 121–124
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.012.13451

Rzeczycka, Monika, Izabela Trzcińska, Tadeusz Cegielski, red., Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939, t. I – IV oraz Świerzowska, Agata, red., Polish Esoteric Traditions 1890-1939. Selected Issues, seria: Światło i Ciemność (edycja specjalna),Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 12 (2/2020), s. 125–129
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.013.13452

Intervention purchasing of art. Andrzej Sadowski, President of the Adam Smith Research Centre interview by Paulina Tendera, 3 October 2018, the Adam Smith Research Centre

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 12 (2/2020), s. 131–141
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.014.13453

Polskie akcenty w Albanii w okresie Odrodzenia Narodowego (Rilindja Kombëtare)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2020, 12 (2/2020), s. 143–148
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/24506249PJ.20.015.13454