The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także potrzeby naszych Czytelników w 2015 roku zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji jego dotychczasowej formy. Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, by w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Czasopismo zostało przyjęte do bazy ERIH Plus.

Jesteśmy przekonani, że nowa forma naszego pisma okaże się atrakcyjna zarówno dla naszych Czytelników jak i Autorów.

Tu można zapoznać się z archiwalnymi numerami pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”.http://www.pjac.uj.edu.pl/archiwum

Przypisanie czasopism do dyscyplin

"Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę." (cyt. za: https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest …).

e-ISSN 2450-6249
Punkty MEiN: 20

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta
Opublikowano online: maj 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Birth of a Tibetan Buddhist Master, Part 1: Visionary Experiences Prior to the Birth of the Seventh Karma pa, Chos grags rgya mtsho (1454–1506)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021), s. 11–36
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.001.13728

Avalokiteśvara in Tibetan Buddhist Art of the Later Spread (Tib. phyi dar) of the Dharma. Image Classification Proposal, Part 2

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021), s. 37–50
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.002.13729

Architektura podziałów. Przestrzeń walki klas w filmach Bonga Joon-ho Snowpiercer: Arka przyszłości i Parasite

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021), s. 51–66
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.003.13730

A War of Times in the Mahabharata?

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021), s. 67–85
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.004.13731

Ideological Counter-Narrative as a Response to Fundamentalist Ideology in Europe and South Asia. An Analysis of Selected Cases in Their Cultural Context and an Outline of Recommended Activities

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021), s. 87–107
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.005.13732

“Six Things Are Said Concerning Demons” (Hagigah 16a). The System of Topic Tags Used in the Elyonim veTachtonim Inventory to Describe the Features of Supernatural Entities and Their Relationships with Humans

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021), s. 109–131
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.006.13733

Obcokrajowcy w kulturze flamenco: problem negocjacji tożsamości

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021), s. 133–152
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.007.13734

Charakterystyki krainy Sukhāvatī w kontekście przemian buddyjskiej kosmologii i soteriologii. Część pierwsza

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021), s. 153–170
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.008.13735

Interpretatio Mundi

Krishna Baldev Vaid – twórca osobny

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021), s. 171–199
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.009.13736

Dialogi i diagnozy

An Examination of Non-Conventional Materials in Post-modern Nigerian Paintings

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021), s. 201–212
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.010.13737

Minor Mountain Elohim, Feminine Face of Yahweh and Assyrian Apotropaic Fad. Some Remarks on the Margins of: Izaak J. de Hulster, Joel M. LeMon, Image, Text, Exegesis. Iconographic Interpretation and the Hebrew Bible (London: Bloomsbury T&T Clark, 2015), pp. 336.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021), s. 213–217
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.011.13738

Jakub Śliwa The Silent Mantra Wydanie autorskie, Deadpxels, Kraków 2020, s. 80, 54 opisane fotografie

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 13 (1/2021), s. 219–224
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/24506249PJ.21.012.13739