Kilka uwag o problemie przekładu na marginesie książki: Łukasz Stypuła, Keter malchut Szlomo ibn Gabirola (Korona królestwa). Wprowadzenie – tekst hebrajski – tłumaczenie – komentarz, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2013, s. 282.

Wojciech Kosior

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.