Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Memory: Forgetting and Creating” (Gdańsk, 11-12 września 2014)

Anna Kuchta

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.