Sprawozdanie z dziesiątej dorocznej konferencji SIEF Working Group on the Ritual Year „Magic in Rituals and Rituals in Magic”, Innsbruck, 25–27.09.2014

Joanna Malita

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.