Jacek Józef Proszyk, The History of Jews in Bielsko (Bielitz) and Biala between 17th Century and 1939. Liberals, Zionists and Orthodox Jews on the Border of Galicia and Austrian Silesia, HASKALA,  tr. M. Jaszczurowska, Jaworze 2014, 345 pages, e-book (pdf)

Wojciech Kosior

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.