Sztuka z ognia Lanzarote – César Manrique. Recenzja książki César Manrique en sus palabras, Fernando Gómez Aguilera (wybrał i wstępem opatrzył), Fundación César Manrique, Lanzarote – Islas Canarias 2014 (wydanie 9), stron 142

Paulina Tendera

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.