Taniec, bezruch i kultura Nota o książce: Wojciech Klimczyk, „Wirus Mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455–1795)”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015, t. Ⅰ (ss. 339), t. Ⅱ (ss. 554)

Paulina Tendera

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.