Jak bardzo jesteśmy nowocześni? Sprzeczności kulturowe indyjskiej nowoczesności - (tłum. i wstęp Agata Świerzowska)

Meera Nanda,

Agata Świerzowska

Abstrakt

This is a much revised version of the paper that appeared in “Eastern Quaterly”, Vol. 3, Issue II, July–August 2005, pp. 75–85. A Hindi Translation, by Om Prakash, has appeared in “Pahal”, 84, November 2006. Polish translation based on M. Nanda, How Modern Are We? Cultural Contradictions of India’s Modernity [in:] eadem, Breaking the Spell of Dharma and Other Essays, Three Essays Collectives, Gurgaon, Haryana 2007, s. 145–164.

Przekładu na język polski dokonano na podstawie: M. Nanda, How Modern Are We? Cultural Contradictions of India’s Modernity [w:] eadem, Breaking the Spell of Dharma and Other Essays, Three Essays Collectives, Gurgaon, Haryana 2007, s. 145–164.

Słowa kluczowe: oświecenie, Kant, Indie, Wedy, Vivekananda