The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series,2016, 4 (2/2016)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Prochwicz-Studnicka
Sekretarz redakcji: Agnieszka Kowalska
Rok wydania: 2016

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Opisać nieopisywalne, czyli literackie ujęcie sansary i nirwany w twórczości Wiktora Pielewina

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 4 (2/2016), s. 7-25
Data publikacji online: 23 lutego 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.16.008.6239

Nowy Jedwabny Szlak: nowa globalizacja?

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 4 (2/2016), s. 27-46
Data publikacji online: 23 lutego 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.16.009.6240

A heroine in the pangs of separation or a soul longing for the divine? Re-appropriated voices in the poetry of kathak dance repertoire

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 4 (2/2016), s. 47-78
Data publikacji online: 23 lutego 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.16.010.6241

Walka kraba z małpą

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 4 (2/2016), s. 79-87
Data publikacji online: 23 lutego 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.16.011.6242

Book Review: Marc Michael Epstein (ed.), Skies of Parchment, Seas of Ink. Jewish Illuminated Manuscripts, Princeton-Oxford, Princeton University Press 2015, pp. 288.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 4 (2/2016), s. 89-92
Data publikacji online: 23 lutego 2017

Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji. Sprawozdanie z badań terenowych (styczeń/luty 2016 rok)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 4 (2/2016), s. 93-107
Data publikacji online: 23 lutego 2017

European Islam – as an Identity Proposal for Modern Man. A Conference Report.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 4 (2/2016), s. 109-116
Data publikacji online: 23 lutego 2017

Wspólnota obszarów pamięci. Sprawozdanie z otwarcia wystawy Obszar pamięci – Muzeum Mazowieckie w Płocku, 4 marca 2016 roku

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2016, 4 (2/2016), s. 117-127
Data publikacji online: 23 lutego 2017