Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji. Sprawozdanie z badań terenowych (styczeń/luty 2016 rok)

Marta Kudelska,

Agnieszka Staszczyk,

Agata Świerzowska

Abstrakt
Słowa kluczowe: Birla Mandir, Shraddhananda, tożsamość, hinduizm
References

1. Jaffrelot Ch., Hindu Nationalism. A Reader, Delhi 2007.

2. Jaffrelot Ch., The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to the 1990s. Strategies of Identity-Building, Implantation and Mobilisation (with special reference to Central India), London 1996.

3. Kudelska M., Staszczyk A., Świerzowska A., Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji, „The Polish Journal of the Arts and Culture” 11 (3/2014), s. 27–53.

4. Kudelska M., Staszczyk A., Świerzowska A., Birla Mandirs – The contemporary Hindu temple complexes as an example of modernization by going back to tradition – 2015 fieldwork report, „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series” 3 (1/2016).