Book Review: Marc Michael Epstein (ed.), Skies of Parchment, Seas of Ink. Jewish Illuminated Manuscripts, Princeton-Oxford, Princeton University Press 2015, pp. 288.

Wojciech Kosior

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.