Wspólnota obszarów pamięci. Sprawozdanie z otwarcia wystawy Obszar pamięci – Muzeum Mazowieckie w Płocku, 4 marca 2016 roku

Paulina Tendera

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.