The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series,2017, 5 (1/2017)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Prochwicz-Studnicka
Sekretarz redakcji: Agnieszka Kowalska
Rok wydania: 2017

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Polityka językowa oraz kulturalna Islamskiej Republiki Iranu w Afganistanie i Tadżykistanie

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 7-29
Data publikacji online: 21 czerwca 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.17.001.6808

Arab customary law and the modern Western idea of restorative justice

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 31-50
Data publikacji online: 21 czerwca 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.17.002.6809

Konstrukt tsuchigumo jako mitologizacja zagrożenia

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 51-65
Data publikacji online: 21 czerwca 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.17.003.6810

Visual Propaganda in the Democratic Republic of Afghanistan – Part 2. Leading Role of the Party

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 67-87
Data publikacji online: 21 czerwca 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.17.004.6811

Elyonim veTachtonim. Some Methodological Considerations on the Electronic Database of Angels, Demons and Ghosts in Early Rabbinic Literature.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 89-112
Data publikacji online: 21 czerwca 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.17.005.6812

Zły omen

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 113-117
Data publikacji online: 21 czerwca 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.17.006.6813

Dialogi i diagnozy

What Can a Student of Jewish Demonology Learn from a Philosophical Book? Some Remarks on the Margins of: Michael T. Miller, The Name of God in Jewish Thought. A Philosophical Analysis of Mystical Traditions from Apocalyptic to Kabbalah, (London: Routledge 2016), pp. 188.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 119–123
Data publikacji online: 21 czerwca 2017

Dzień Azji i Pacyfiku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 5 października 2016 roku. Uwagi własne i komentarze na niektóre tematy.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 125–133
Data publikacji online: 21 czerwca 2017

Report from the Conference 20 Years of “Iran and the Caucasus”: A Breakthrough in Aghveran (Armenia), 21–23 October 2016

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 135-137
Data publikacji online: 21 czerwca 2017