Zły omen

Akutagawa Ryūnosuke,

Renata Iwicka

Abstrakt
References

1. Akacja jako podsumowanie credo wolnomularskiego, [www 02].

2. Miyasaka S., Akutagawa Ryūnosuke. Hito to sakuhin, 芥川龍之介。人 と作品[Akutagawa Ryūnosuke: człowiek i dzieło], Kanrin shobō, Tokio 2007.

3. Usui K., Marketing and Consumption in Modern Japan, [www 01].

4. Usui K., Marketing and Consumption in Modern Japan, Routledge, London – New York 2014, [www 03]. 

Wykorzystane źródła internetowe

[www 01] http://www.aozora.gr.jp/cards/000879/card2327.html (dostęp: 20.09.2016)

[www 02] http://wolnomularstwo.info.pl/index.php/symbolika/item/264-akacja-jako-podsumowanie-credo-wolnomularskiego (dostęp: 20.11.2016)

[www 03] https://books.google.pl/books?id=84D8AgAAQBAJ&pg=PT285&dq=Nakayama+Taiyodo&hl=en&sa=X&ved=

0ahUKEwi5zI7Wv57TAhWhJZoKHfYEBcwQ6AEIITAC#v=onepage&q=Nakayama%20Taiyo-do&f=false (dostęp: 11.04.2017)