Report from the Conference 20 Years of “Iran and the Caucasus”: A Breakthrough in Aghveran (Armenia), 21–23 October 2016

Paulina Niechciał

Abstrakt
References

1. Arakelova V., Iran and the Caucasus, [in:] Encyclopaedia Iranica Online, E. Yarshater (ed.), 2006, [www 01].

2. Iran and the Caucasus, [www 02]. 

Internet sources

[www 01] http://www.iranicaonline.org/articles/iran-and-the-caucasus(access: 01.11.2016)

[www 02] http://www.brill.com/iran-and-caucasus (access: 01.11.2016).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.