A Report from the “Ex Nihilo: Zero Conference”, Bologna, Italy, June 18th – 22nd 2017

Wojciech Kosior

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.