The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series,2019, 9 (1/2019)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta
Rok wydania: 2019
The Polish Journal of the Art and Culture. New Series 1 (2019) wydano z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonej na działalność upowszechniającą naukę (umowa nr 922/P-DUN/2019).

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Indian Magic Manuals. Man in the World of Violence

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 7–25
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.001.11133

Local Advaita Vedānta Monastic Tradition in Kerala: Locating, mapping, networking

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 27–51
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.002.11134

The formation and the development of the Arabic script from the earliest times until its standardisation

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 53–91
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.003.11135

The syncretism of cultural influences manifest in the representations of the Buddha in the art of ancient Gandhāra

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 93–116
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.004.11136

Between politics and religion. The reasons for the meeting of the 6th Panchen Lama Palden Yeshe and the Qianlong Emperor in 1780 in China.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 117–133
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.005.11137

Dialogi i diagnozy

The 44th Spalding Symposium on Indian Religions, 12–14 April 2019, Lancaster. A conference report

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 135–139
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.006.11138

Some remarks about Betrayal. A new incarnation of Harold Pinter’s play at the Harold Pinter Theatre in London

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 141–145
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.007.11139

Report from the National Scientific Conference “Święta Krowa czy stek? Weganizm i wegetarianizm w ujęciu społeczno-kulturowym” (“Holy Cow or steak? Veganism and vegetarianism in a social and cultural perspective).

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 147–149
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.008.11140