Report from the National Scientific Conference “Święta Krowa czy stek? Weganizm i wegetarianizm w ujęciu społeczno-kulturowym” (“Holy Cow or steak? Veganism and vegetarianism in a social and cultural perspective).

Karolina Mirek

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.