Every sentence needs to be read. Based on the works of Jan Tutaj

Paulina Tendera

Abstrakt
References

Bednarczyk, Andrzej. “Jan Tutaj i jego machiny poznawcze.” In J. Tutaj, Ratio, 5–6. Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury.

Fromm, Erich. 2016. Patologia normalności. Przyczynek do nauki o człowieku. Translated by Stefan Baranowski and Robert Palusiński. Kraków: Vis--a-vis / Etiuda.

Tabisz Stanisław. 2016. “Sytuacyjny azyl. Rzeźby i obiekty przestrzenne Jana Tutaja.” In J. Tutaj, Ratio, 3–4. Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury.

Taranczewski, Paweł. 2019. “Malarstwo i matematyka.” In Formy i liczby IV, 6–13. Kraków: Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Tutaj, Jan. 2015. Na początku było słowo. Kraków: Academy of Fine Art in Krakow.

Tutaj, Jan. 2016. Ratio. Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury.

Wielgut-Walczak, Jadwiga. 2017. “Ad fontes czyli o sięganiu do źródeł”. In Eloquens. Jan Tutaj – zapiski na papierze, Wystawa w Galerii Jednej Książki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, n.n. Kraków: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.